Om veterantoget

 


DSB K 564 på vej til Gørlev

Vestsjællands Veterantog arbejder på at bevare og restaurere historiske vogne og lokomotiver til veterantogskørsel på Vestsjælland.
Overskuddet fra veterantogskørslen går til vedligeholdelse og istandsættelse af vogne og lokomotiver. Vi modtager ingen offentlig støtte, men har en række sponsorer, der støtter os økonomisk og på andre måder.

 

Vestsjællands Veterantog er stiftet i 1978 under navnet D-maskine gruppen. Navnet blev ændret i foråret 2006 for bedre at signalere gruppens aktiviteter.
I 2011 blev Vestsjællands Veterantog fusioneret med Skælskørbanen i forbindelse med omdannelsen af Slagelse-Næstvedbanen og Skælskørbanen til naturstien "Fodsporet".
Vestsjællands Veterantog er en del af Danmarks ældste og eneste landsdækkende jernbaneklub, Dansk Jernbaneklub (DJK). Vestsjællands Veterantog har i dag ca. 40 aktive medlemmer.


Motortoget foran sukkersiloerne i Gørlev

 

I Vestsjællands Veterantog har vi flere tidstypiske tog: Et DSB sidebanedamptog med rystevogne anno 1951. Sådan så nogle af togene ud på f.eks. Nordvestbanen (Roskilde - Kalundborg) og Slagelse - Værslev banen i starten af 50`erne.
Et typisk motortog fra privatbanerne år 1928. VNJ M 2 har kørt ved Varde-Nr. Nebel-Jernbane frem til 1960, mens LNJ M 4 er fra Lyngby-Nærum-Jernbane, hvor den blev hensat i 1960.

 

For at veterantoget må kører på de almindelige jernbanestrækninger, er køretøjerne sat i stand, så de overholder de tekniske krav, der er fastsat i Veterantogsbestemmelserne.

Personalet bliver uddannet til at betjene togene, f.eks. til lokomotivfører, fyrbøder, motorfører eller togbetjent efter regler, der er godkendt af Trafik-, Bygge og Boligstyrelsen. Alt dette og omhyggelig planlægning, gør det muligt at køre veterantog på samme strækninger, som de moderne tog kører på.
 

Når veterantoget kører, er der ca. 40 personer der skiftes til at være personale på toget.


OHJ 38 med "rystevogne" i Høng