Høng-Gørlev

Længde: 

5 km

Strækningen er en del af den nu nedlagte strækning Slagelse - Kalundborg, som var en DSB-strækning.

Da banen blev nedlagt, overtog daværende Høng-Tølløse Jernbane (HTJ) strækningen mellem Slagelse og Høng og sport mellem Gørlev og Kalundborg blev fjernet.

Sporet mellem Høng og Gørlev blev brugt til transport af sukker mv. til Gørlev sukkerfabrik, men også denne trafik er nu stoppet.

Nu befærdes sporet mellem Høng og Gørlev udelukkende af Vestsjællands Veterantog (VSVT).

Stationer: 

Høng

Jernbanevej 6

4270 Høng


Forbindelser fra stationen
Lokaltog 410 mod Slagelse og Tølløse

Høng station blev anlagt i 1898 i forbindelse med jernbanen Slagelse-Værslev (Kalundborg).

Fra 1901 blev stationen også endestation for Høng-Tølløse Jernbane (HTJ)

I 1971 ophørte persontrafikken mellem Slagelse og Kalundborg, mens HTJ overtog strækningen mellem Slagelse og Høng.

Lokaltog driver nu jernbanen mellem Slagelse-Høng-Tølløse.

Fra Høng er der stadig spor til Gørlev. Dette spor befares af Vestsjællands Veterantog (VSVT), der har hjemsted Høng station.


Gørlev

Jernbanegade 3

4281 GørlevGørlev station ligger på den tidligere DSB-strækning Slagelse-Værslev (Kalundborg).

Stationen var tidligere knudepunkt for jernbanetrafik i forbindelse med sukkerproduktion på Gørlev Sukkerfabrik.

Persontrafikken på Værslebanen blev nedlagt i 1971, mens der kørte godstog til/fra Gørlev indtil 1995. Sukkerproduktionen i Gørlev ophørte i 2000. Sporet mellem Gørlev og Værslev blev fjernet i 1990.

Strækningen mellem Høng og Gørlev befærdes nu udelukkende af Vestsjællands Veterantog (VSVT).