Nyt fra arbejdsholdene

Søg på alle de ord, der skrives.

2019

juli 2019

Nyt fra arbejdsholdene
Juli 2019

Høng

Arbejdet med at nyt tag på personvognen SNNB Mp1 har ligget stille en del af foråret og sommeren, men de nye spær er blevet monteret. 

Skinner og sporskifter foran vognhallen i Høng er i løbet af foråret omlagt. Et stort arbejde, men nu kan lokomotiverne køre ind på to af sporene i hallen.

 

2017

juli 2017 : Klik og se indhold

Nyt fra arbejdsholdene
Juli 2017

Arbejdsholder, der har istandsat OHJ 38
Arbejdsholdet, der har istandsat OHJ 38

 

Høng

Materiellet til veterantoget 2017

Alt materiel er efterset og klargjort til sommerens trafik. Personvognen Cy 4640 er blevet malet, og CU 4011 er efter graffiti-hærværk - også delvist malet. DSB K 564 har i maj og juni været udlånt til Nordsjællands Veterantog 

Kiosk-container I løbet af foråret er en ældre con-tainer blev indrettet som kiosk, og den er i slutningen af juni flyttet til Gørlev. 


I velfærdshuset gør personalet
klar til dagens kørsler

Velfærdshuset

I løbet af sommeren vil velfærds-huset få en udvendig istandsættelse, bl.a. med maling. 

Nyt materiel

Der arbejdes fortsat på istandsæt-telse af personvognen Cxm 4508 samt klargøring af skinnebussen VGJ Sm 6 til maling m.m. 

 

Sporet Høng-Gørlev

Beskæringen af buske og træer har været i gang hele vinteren og foråret.


Motortoget holder ved 
læssekranen på Gørlev station

Der er også brugt en del timer på at at rense grøfter og vandløb, så banen ikke skyller væk med de vandmæng-der, oftere og oftere varsles om. 
I slutningen af juni har Vestsjællands Veterantog i forbindelse med aftale mellem Regeringen og et bredt flertal af Folketingets partier af 26. aug. 2016 om at fremme veterantogs-kørslen i Danmark fået bevilget ca. 1 mio. kr. til opretholdelse af veteran-togskørsel Høng-Gørlev. Pengene skal bruges til udskiftning af sporet mellem Strandvejen og Tranevej i Høng. 

 

Gørlev station

På Gørlev station er der i december opsat vandkran og læssekran samt meldeklokke, og picnicområdet er blevet overdækket. Og der arbejdes videre med at skabe en "rigtigt" stationsmiljø i Gørlev. 

OHJ 38


De mange dele på førerpladsen
på OHJ 38 er under montering
i februar 2017

Efter at OHJ 38 kom til Høng i juli 2016, har arbejdsholdet fra Asnæsværket kørt til Høng og arbejdet ihærdigt med at færdiggøre istandsættelsen af lokomotivet. 

Den 8. maj blev OHJ 38 opfyret, og da der var tryk på kedlen, blev diverse rørforbindelser bl.a. til trykluftpumpe, fløjte, manometre m.m. blæst rene for møg. 

Der mangler endnu lidt montage-arbejde og pt. er lokomotivet anbragt i stenremisen, hvor der er grav. Her efterses undervognen og fjedrene justeres. Herefter skal lokomotivet ud på et par prøvekørsler. 

OHJ 38 kan formentlig endeligt godkendes og indsættes i driften i august/september 2017! 

2015

februar 2015 : Klik og se indhold

Nyt fra arbejdsholdene
Februar 2015

Høng

Stenremisen og Vognhallen I Høng

Vi har fået tømt de 3 stk 20 fods container og de er fjernet fra grunden ved vognhallen, der er også blevet kørt en masse jern til skrot her var der også en masse ude ved stenremisen som er fjernet. 
Ud over det, har vi fået ryddet op foran vognhallen. Vi er også nået et godt stykke igennem stenbunkerne langs vognhallen, der også blevet sat reoler op til ting der kan holde til at stå ude. 

 

Velfærdshuset

Har vi fået langt SF sten foran huset, så vi ikke slæber mudder ind i huset. 

 

VNJ M2

Har fået monteret ny køler, som blev lavet på 5 dage af Kølerfabrikken FIX i Holbæk, vi har også fået styr på vandpumpen, her der blevet monteret en elektrisk pumpe. 
Vi har også skiftet toppakningen da den gamle var blevet ødelagt grundet vores problemer med køleren. 

 

DSB K564

Har kørt en god sæson uden de store problemer, der har været et par små ting men de kunne rettes imellem køredagene. 
Den klarede også "Rundt om husene" uden vi skulle havde den store værktøjskasse med. 
Der opstået lidt småting som vi er i gang med at lave inden hun skal ud og køre sæson start og særtog.

Gørlev

Her er blevet rykket rundt på vogne og de vogne som vi har fået lov til at skille os af med, er nu blevet sat samlet så vi ikke skal rangerer rundt når de væk. 
Vi har også fået lagt skærver i sporskiftet ved selve stationsbygningen, de store lygtepæle som lå langs hegnet er blevet hentet til Høng, hvor der er planer om at de skal stilles ude ved stenremisen. 

Strækningen Høng-Gørlev

Trafikstyrelsen har været på tilsyn. Der var lige nogle småting der skulle rettes; dette arbejde er næsten færdigt. 
Beskæringen af buske og træer har været i gang hele sommeren og her i efteråret. 
Her i vintermånederne har der været brugt tid på at rense grøfter og vandløb, så banen ikke skyller væk med de vandmængder der for tiden kommer. 


Dennis skifter overhederpakning
på K564

OHJ 38 i Kalundborg

Kedelrørene er blevet valset i og arbejdet med ombertlingen er i gang.
Følg renoveringen af OHJ38
www.ohj38.dk 


OHJ 24 under indkørsel til
Gørlev under prøvedriften

OHJ 24

Vi er nået rigtig langt med diesel 24, så langt at vi i starten af januar var ude og prøvekøre med belastning på Gørlev-banen. Det gav tilfredsstillende resultater. 
Vognkassen er nu løftet af boggierne som skal revideres. 

2014

januar 2014 : Klik og se indhold

Nyt fra arbejdsholdene
Januar 2014

Høng
 


VNJ M2
Den gamle finer er fjernet så man kan se egetræsskelettet og efter 88 år er det stadig som om det var leveret i går. Selv jernbeslaget er ikke rustent, men stadig blank.

VNJ M2

Efter juletogene, begyndte arbejdsholdet, bestående af Peter E. Jørgensen, og hans søn, Andreas, at skille førerrummet ad, da det efter 88 år trængte til en renovering. Det ødelagte finer bliver udskiftet og resten slebet af og lakeret forfra. 
 

LNJ M4

Der er ikke sket noget på M4, da tiden går med M2. 
Vognhal
Der er blevet lagt sten i den ene side af hallen og lavet borde så man kan arbejde uden at skulle ud i stenremisen. 
 

DSB K564

Den nye tender er malet og klar til at blive sat på. 
 

OHJ 24

OHJ 24 blev i slutningen af 2013 startet op igen efter branden i 2005, motorerne har ikke taget skade og nu skal resten samles så lokomotivet kan indgå i drift. 
 

CXM 4508

CXM 4508 har fået monteret ny pufferplanke i den ene der mangler. 

 


VNJ M2
Bagvæggen er slebet ned så den kan blive lys igen.

 

februar 2014 : Klik og se indhold

Nyt fra arbejdsholdene
Februar 2014

Høng

VNJ M2:


Den nye tenderkasse til K 564

Arbejdet er fortsat med restaurering af førerrummet. Alle vindueslister, værktøjsskab, pæreskab og sorterings reol er blevet slebet ned og lakeret.
I selve vognen er det dårlige finer skiftet og resten slebet ned. 

K564:

De store kedelrør er taget ud, nu mangler kun de små.
Den nye tender er kommet hjem fra maler og er nu ved at blive sat på undervognen igen. 

 

 


Rørene er taget ud.
Bag ved ses MO 1848, der er klar
til at komme tilbage til Bramming,
hvor den hører til.

 

 

Baneafdelingen

Gørlev-banen:

Der er blevet renset grøfter med foreningens unimog. 

 

OHJ 38 i Kalundborg

Følg renoveringen af OHJ38
www.ohj38.dk

marts 2014 : Klik og se indhold

Nyt fra arbejdsholdene
Marts 2014

Høng

VNJ M2:

Efter mange timers slibearbejde er vi nu begyndt at lakere fineret. VNJ M2

Vi har også fået lakeret alle vindueslister 2 gange, så de er klar til at blive sat på. 

april 2014 : Klik og se indhold

Nyt fra arbejdsholdene
April 2014

Høng

VNJ M2:

Alle lister er ny slebet ned og lakeret, så de er klar til at blive sat tilbage hvor de kom fra. Skruerne dertil er pudset op, samt lakeret.
Langt de fleste jerndele er blevet sleben ind til jernet og malet på ny i den kopper brune farve de nu engang skal have. Vi er også godt i gang med at lakere fineren til sidebeklædningen. 

DSB K564:

De sidste kedelrør er blevet taget ud, samt er kedlen blevet tømt og renset så den er klar til syn. Tenderen nærmer sig snart færdiggørelsen, der mangler "kun" at blive sat de sidste små nips på den. 

LNJ M4:

Pladen over kakkelovnen er blevet slebet ned og malet op på ny. 

Rystevogne:

Foråret er for alvor begyndt og det samme er malingen af vores materiel også. 

 

Gørlev-banen:

Der er blevet renset grøfter og fjernet bevoksning på nogle steder af banen 

 

Containere fra Skælskør:

Den første container er blevet tømt, lige nu ryddes der op og gøres klar til den næste i rækken    

 

OHJ 38 i Kalundborg

Følg renoveringen af OHJ38
www.ohj38.dk 

 

OHJ 24

Arbejdet fortsætter med at bringe OHJ 24 i drift efter branden i 2005.

maj 2014 : Klik og se indhold

Nyt fra arbejdsholdene
Maj 2014

Høng

VNJ M2:

M2 er blevet færdig samlet samt prøvekørt, så den er klar til at køre sommerens tog sammen med LNJ M4. Køreplanen kan ses under køreplaner.

LNJ M4:

M4 er blevet klargjort til sommerens tog. 

DSB K564:

De nye rør er blevet udglødet og sat i, de venter du på at blive valset.
Tenderen nærmer sig færdiggørelsen, som Jens, manden der laver den, siger "Der mangler kun det sidste" 

DSB CU 4160:

CU4160 er blevet malet udvendig 

DSB CU 4130:

CU4130 er blevet malet udvendig 

DSB Eh 6762:

Eh 6762 er ved at blive malet, da det er den af vognene der trængte mest. 

VSVT Trolje 108:

Selvstarteren er blevet skiftet, da den gamle havde kværnet tandhjulet.     

 

Gørlev station

Bordene er blevet malet så de er klar til den kommende sæson.
Der er også blevet fældet en del træer på Gørlevbanen.

 

OHJ 38 i Kalundborg

Følg renoveringen af OHJ38
www.ohj38.dk

juni 2014 : Klik og se indhold

Nyt fra arbejdsholdene
Juni 2014

Høng

VNJ M2:

M2 er blevet færdig samlet samt prøvekørt, så den er klar til at køre sommerens tog sammen med LNJ M4. Køreplanen kan ses under køreplaner.

VNJ M2 kører i øjeblikket sommerens tog. "Bag kulissen" arbejdes der på at få renoveret en vandpumpe. 

 

LNJ M4

M4 har fået renset tomgangskifteren for olie. 

 

DSB K564

K564 mangler kun at få samlet det sidste, samt et syn før vi igen kan opleve den foran vores tog. 

 

DSB Eh 6762

Vognen er pt. Taget ud af stammen, da malerarbejdet har vist sig at være mere omfattende end først antaget. 

 

VGJ Sm6

Der arbejdes i øjeblikket i de små på Sm6, når ikke Trianglerne driller. 

 

OHJ 38 i Kalundborg

Følg renoveringen af OHJ38
www.ohj38.dk
 

2013

april 2013 : Klik og se indhold

Nyt fra arbejdsholdene
April 2013

Høng

I dag ( d. 1-4-2013) blev VNJ M2 startet og kigget på, senere på dagen fik vi trukket M4 igang og den er nu ved at være klar til en prøvetur senere.
Til sidst blev VGJ Sm 6 startet,
tjek evt. Youtube for video.
Optaget af Andreas Jørgensen.

Du kan gå ind på Facebook og finde Vestsjællands Veterantog der, og følge med på mange ting. 

2012

april 2012 : Klik og se indhold

Nyt fra arbejdsholdene
April 2012

Under vores juletogskørselen blev
vi opmærksom på at det ene leje
på forløberen blev meget varmt.
Vi har nu løftet lokomotivet og er
ved at støbe et nyt leje til
erstatning for det defekte.
 

 

maj 2012 : Klik og se indhold

Nyt fra arbejdsholdene
Maj 2012

K564

Under julekørslerne ved Kalundborg brændte et af aksellejerne på forløberen af. Det var derfor nødvendigt at løfte lokomotivet for at få repareret lejet.
Heldigvis kunne arbejdet foregå i vognhallens spor 2, så det ikke var nødvendigt at arbejde under åben himmel som tidligere.
I første omgang så det ud til at vi kunne nøjes med kun at løfte maskinen i forenden og så få forløbertrucken ud. Tenderen blev afmonteret og snenæser, banerømmer og andre dele som sad i vejen blev afmonteret og forsøget blev gjort. Desværre kunne dette ikke lade sig gøre, så der skulle helt andre metoder i brug.
Med fra Skælskør var kommet et sæt elektriske løftebukke, som kunne klare løftet. Der skulle dog først fremstilles en kontrolpult til styring af løftebukkene. Der blev også opsat lys over arbejdsstedet, så man ikke skulle føle sig frem under arbejdet.
Mens dette stod på, afmonterede resten af arbejdsholdet diverse dele fra lokomotivet som forberedelse til løftearbejdet; drivstænger og styring, samt bremsetræk. 
De sidste forberedelser bestod i at få løftebukkene rigtigt placeret og prøvekørt. Alt forløb vel og nu manglede kun at køre løftebukkene ned i udgangsposition. Under denne manøvre kørte den ene løftebuk helt i bund med det resultat at det ene "lille" tandhjul mistede alle tænderne. Tandhjul af denne kaliber er ikke lagervare hverken i en jernbaneklub eller hos tandhjulsfabrikker, så et nyt skulle specialfremstilles inden selve løfteoperationen kunne gå i gang.
Efter en lille måneds tid var et nyt tandhjul ankommet og løftebukken samlet igen.
Selve løftet af lokomotivet gik uden problemer og forløber-trucken kom ud og blev skilt ad.
Det blev samtidigt beslutte at udføre undervognsrevision på lokomotivet når nu det hele var skilt ad alligevel.
Det afbrændte leje til forløberen blev støbt om og bearbejdet. De andre forløber-lejer blev kontrolleret og der blev fremstillet nye smørepuder, smørevæger og støvtætninger til alle forløberens lejer.
Bærefjedre, stillekiler mm til hovedlejerne viste sig at være i fin form. Selve bærelejerne havde udviklet lidt "skæg" som blev filet af og smørerillerne blev fræset op. Smørepuderne til hovedlejerne var også meget fine, men der skulle fremstilles nye smørevæger.
Selve arbejdet med at sætte lokomotivet på hjul og samle det færdigt gik uden problemer, men første køredag nærmede sig med stormskridt. Nogle medlemmer af arbejdsholdet "tog overarbejde" og lokomotivet blev klar igen, endda flere timer før afgang.

 

OHJ24

I OHJ 24 er de nye reoler til batterier færdige.
Der arbejdes med at montere de forskellige dele til kølevandssystemet

 

Baneafdelingen

Bjerge Strand camping har doneret deres tidligere fjernsynsstue til Vestsjællands Veterantog, så baneafdelingen har flyttet rundt på lagercontainerne ved vognhallen og ryddet op på området for at få plads til den "nye" pavillon. Når den er opstillet, vil der være et klubhus på ca 50 m2.

 

OHJ 38 i Kalundborg

Lokomotivet er sat på hjulene og arbejdet med at montere bremsetøj er godt i gang.
De nye vandkasser er færdige og skal nu sendes til sandblæsning og overfladebehandling.
Læs mere og se billeder på
www.ohj38.dk 

Gangtøj og hovedlejer adskilles

Løftebukkene gøres klar til løft

Lejerne til forløber kontrolleres

Hovedlejerne adskilt

Nye smørepuder til underlejerne fremstilles

Fjeder monteret på OHJ38

K-maskinen løftet 75 cm

Forløber ude og adskilt

Nyt støbt leje bores ud

Nye filtpakninger laves

 

juni 2012 : Klik og se indhold

Nyt fra arbejdsholdene
Juni 2012

K 564

Kørslerne i Odsherred i maj gik rigtigt fint i forhold til den netop gennemførte undervognsrevision.
Til gengæld var det tydeligt at der var utætheder ved overhederelementerne.
Det gammelkendte problem med afbrændte ristestænger dukkede også op igen, så der var arbejde til arbejdsholdet igen.
Inden lokomotivet blev sat i drift i 2006 blev de gamle overhederelementer repareret, så vi viste godt at vi inden for en overskuelig fremtid skulle fremstille helt nye elementer. Arbejdet var da også begyndt; rørene var kortet af og bukket i facon, skabeloner fremstillet osv. Men da problemet nu var akut, gik svejsearbejdet og fremstillingen af samleklodser i gang. Da delene var klar, blev de TIG-svejset sammen.
Selvom TIG-svejsning er en "hurtig" proces, var der mange samlinger at svejse. En lørdag kom et par erfarne svejsere til hjælp, så arbejdet kom godt videre.
Efter færdiggørelsen af elementerne blev disse monteret og arbejdet med at redde ristestængerne gik i gang.
Som altid tager tingene længere tid end forventet, så igen måtte der ekstraarbejde til for at blive klar til næste køredag. Det lykkedes dog endnu engang at blive klar i tide.

Alle køretøjerne har gennemgået årligt syn

 

VNJ M2

Kølevandspumpe på Triangel-vognen VNJ M2 har været utæt. For at få repareret dette måtte bl.a. køleren afmonteres.
Da vandpumpen var færdig, blev det konstateret at et par ventiler er brændt af, så der er stadig arbejde på M2 inden den er klar igen.

 

Baneafdelingen

Baneafdelingen har prøveopstillet den nye pavillon på arealet ved vognhallen. Når der forligger byggetilladelse, vil den blive permanent opstillet. Så er der pludselig god plads til andre klubaktiviteter, f.eks. sikkerhedsundervisning.
Baneafdelingen har også fået tid til grenklipning og slåning af ukrudt ved Gørlev-sporet.

 

OHJ 38 i Kalundborg

Der arbejdes med montering af kobbelstænger, glidere osv.
Samtidigt er forberedelserne til nittearbejdet på kedlen gået i gang.
www.ohj38.dk 
 


Klar til svejsning af overhederens
samleklods 

Alle overhederelementer udtaget

Overhederrør taget ud for
inspektion og udskiftning

 

november 2012 : Klik og se indhold

Nyt fra arbejdsholdene
November 2012


K654 er løftet før lejereparation 

Gørlevsporet renses

OHJ38 får monteret div. stænger

K564 får repareret lejer
 
HJ38 har fået monteret hjulene

Læs mere og se billeder på
www.ohj38.dk 

2011

januar 2011 : Klik og se indhold

Nyt fra arbejdsholdene
Januar 2011

Høng

Siden sidst har arbejdsholdet bl.a. arbejdet med småreparationer på materiellet efter julekørslerne ved Kalundborg midt i december. Materiellet skulle også gøres klar til DJK`s jubilæumsudflugt 15. januar og et særtog 16. januar. Der blev bl.a. vasket kedel ud på K 564. 
Skælskør-banens lejemål af området i Skælskør er blevet sagt op af udlejer, så der forestår et stort arbejde med at rydde området. Arbejdsholdet og baneafdelingen har derfor været i Skælskør en del gange, for at hjælpe til ved flytningen. Der er et stort lager af reservedele og spormateriel som skal flyttes fra Skælskør. 
I Skælskør har arbejdsholdet bl.a. hentet beklædningsbrædder som kan bruges til Cxm 4508. Vognen har pt. ingen beklædning, så der skal bruges en hel "vognfuld". 
Gravemaskinen "Ådslet" er blevet udrangeret efter den skade gearkassen led tilbage i oktober 2010. Til erstatning er indkøbt "Ådslet 2" som leveres snarest. Den "nye" gravemaskine er samme model (Volvo BM) og stand som den "afdøde".
 

OHJ 38 i Kalundborg

Arbejdet med de nye vandkasser skrider godt fremad. 
I kedlens bundramme er hullerne nu gjort klar til nye nitter. Nitterne skal dog først fremstilles hos arbejdsholdet i Høng. Til selve nittearbejdet på bundrammen, anvendes nittebøjlen som også blev brugt ved nitningen af den nye rørhulsplade i røgkammeret.

På undervognen måles der nu op, for at få den rigtige afstand mellem cylindrene og drivakslen. Modsat andre lokomotiver, kan afstanden mellem lejerne i driv- og kobbelstængerne ikke justeres med mellemlæg. Den rigtige afstand skal derfor findes ved at måle afstanden mellem lejerne i stængerne og derefter bearbejde aksellejerne så afstanden kommer til at passe. 
Se mere på www.ohj38.dk 


Carsten svejser vandkassen

"Ådslet 2"

Vandkasserne tager form
marts 2011 : Klik og se indhold

Nyt fra arbejdsholdene
Marts 2011

Høng

Arbejdet med at monterer beklædningsbrædder på Cxm 4508 går godt fremad. Brædderne stammer ikke fra en Cxm vogn, så de skal tilpasses individuelt. Dette gøres ved først at tilpasse de 2 brædder der skal sidde på hver side af et vindue, så de bliver ens. Derefter tilpasses brædderne som sidder under vinduet og brædderne i mellemrummet til det "forrige" vindue 
Gravemaskinen Ådslet 2 manglede døren i venstre side da den blev købt. En ny er blevet fremstillet på værkstedet i Høng og mangler nu kun den sidste tilpasning. 
På OHJ 24 arbejdes med ombygningen af batterireolerne i generatorrummet. De gamle hylder er fjernet og der er fremstillet nye dele som nu skal svejses i. 
Arbejdsholdet har brugt nogle arbejdsdage i Gørlev på at rydde op i lagervognene og sortere i indholdet. 
Baneafdelingen har gravet el-kabler ned på Gørlev station, så pladsbelysningen kan genetableres.

OHJ 38 i Kalundborg

Arbejdet med de nye vandkasser går fint fremad. 
Der arbejdes fortsat med opmåling osv. af hovedlejer og stanglejer. 
Se mere på www.ohj38.dk 


Beklædning på Cxm4508 

Den nye skillevæg i Cxm4508

Det ene batterirum på OHJ24 

Jan-Erik og Jens arbejder med døren på Ådslet 2 

 

april 2011 : Klik og se indhold

Nyt fra arbejdsholdene
April 2011

Skælskør og Høng

Skælskør arbejdes fortsat med "nedpakning" af en stor mængde reservedele og andre jernbaneeffekter. Endvidere er nedtagningen af den ensporede dampremise godt i gang. Remisen har oprindeligt stået på Magle Mølle papirfabrik i Næstved. 
Høng har der været travlt med de årlige syn af driftsvogne samt periodisk revision af Cy 4640 og Cu 4130. Cy 4640 og Cu 4130 har derfor været løftet for eftersyn af glidelejer, fjedre osv. På 4640 er der ved at blive skiftet enkelte endeperronsbrædder og på begge vogne er der skiftet enkelte trinbrætter. 
På Cxm 4508 arbejdes fortsat med den udvendige beklædning på den ene side. 
OHJ 24 er lofterne blevet malet 1.gang og der arbejdes forsat med revision af diverse komponenter til maskinrummene. De store køleblæsere (se billede under "december 2010") er efter endt revision blevet løftet på plads og monteret i taget. Der er fremstillede nye kølerelementer til lokomotivet på en kølerfabrik. 
Høng-holdet har også ryddet mere op i diverse lagervogne.

 

Baneafdelingen

Baneafdelingen har renset grøfterne på Gørlev-strækningen. Der er også repareret nogle dræn så vandet kan komme væk. I Gørlev er arbejdet med reetableringen af strøm til stationsarealet færdigt. 

 

OHJ 38 i Kalundborg

På OHJ 38 er arbejdet med den ene af de nye sidevandkasser næsten færdig. En konsulent skal kigge på sandblæsningen af kassen inden den "lukkes". I mellemtiden arbejdes på den anden vandkasse. 
Arbejdsholdet er blevet "ramt" af krav om at alle der arbejder med "varmt arbejde" skal på kursus, så der er kun få personer på arbejdsholdet som pt. må arbejde med svejsning, slibning og brændere etc. Der arbejdes på at finde en løsning. 
Der arbejdes også med kedel-og cylinderbeklædning. Her skal skal der enkelte nye plader til. 
Der arbejdes også med tilpasning af kobbelstængerne. 
Arbejdet med hovedlejerne går også godt fremad. Lejerne er ved at blive boret ud til færdigt mål og skal derefter skrabes til. 
Se mere på www.ohj38.dk 


Enkelte endeperronsbrædder skiftes i forbindelse med revision af Cy4640

Et af de nyfremstillede køleelementer til OHJ24 

 

juni 2011 : Klik og se indhold

Nyt fra arbejdsholdene
Juni 2011

Høng

Der er fortaget en del vedligeholdelse på driftsvognene bl.a. skift af planker på endeperroner og skift af trinbrætter samt diverse småopgaver.
På Cxm 4508 arbejdes med afslibning af maling ved vinduerne og renovering af fjedersaksene til vinduerne 
OHJ 24 arbejdes med udskiftning af brandskadede ledninger i lofterne over førerrummene.
På el-panelet i generatorrummet er diverse kontakter og omskiftere blevet ordnet. 
Arbejdsholdet har også hjulpet ved flytning af køretøjer osv. fra Skælskør.
Indtil videre er en drejeskive flyttet til Gørlev, et par godsvogne er flyttet og HTJ M12 er flyttet til Høng 

 

Baneafdelingen

På strækningen til Gørlev er der gang i grenklipningen inden sæsonen. 
Arbejdsholdet har også været i gang med sporlægning i vognhallen. Således er spor 2 nu lagt og arbejdet kan begynde på spor 3. Der mangler dog at blive fyldt en del ballast i spor 2 og sporet skal også rettes til. 

 

OHJ 38 i Kalundborg

Arbejdet med fremstilling af vandkasse nr 2 er godt i gang. Et firma har lovet at sponserer sandblæsning og indvendig epoxy-behandling af vandkassernne. Et andet firma har lovet at sponserer den udvendige maling af kasserne. 
Arbejdsholdet er også i gang med reparation af cylinder- og kedelbeklædningen. 
Hovedlejerne til akslerne er ved at blive boret ud; 6 er færdige så der mangler kun 2 
Der arbejdes også på de forreste kobbelstænger. Hullerne til boltforbindelserne er slidt ovale og skal derfor rettes op. 
Se mere på www.ohj38.dk 

juli 2011 : Klik og se indhold

Nyt fra arbejdsholdene
Juli 2011

Høng

Der er hovedsagligt arbejdet på at blive klar til driftssæsonen, dvs. klargøring af vognene, grenklipning på Gørlevbanen og græsklipning i Gørlev. 

Sporkassen til spor 3 gravet ud med VGJ Sm 6 og VNJ M2 i spor 2
Sporkassen til spor 3 gravet ud.
​​​VGJ Sm 6 og VNJ M2 i spor 2

Arbejdsholdet har også arbejdet med at sorterer reservedele og lægge på plads efterhånden som tingene ankom fra Skælskør. 
Bunden i kulgården, som ligger ved vognhallens sporområdet i Høng, er blevet udvidet med flere jernplader så der ikke kommer grus og sten med når der læsses kul. 
I vognhallen er sporkassen til spor 3 blevet gravet ud så sporlægningen kan begynde. 
Skovtursarealet ved perronen i Gørlev er blevet udvidet med flere borde-bænkesæt og har fået flisebelægning. Det er den lokale betonvarerfabrik, "Hugo`s betonvarer", som har udført belægningen som "levende" udstilling.
I OHJ 24 arbejdes fortsat med udskiftning af brandskadede ledninger i lofterne over førerrummene.
Nettet over køleblæserne i taget er blevet lagt på plads.

Skovtursarealet i Gørlev
Skovtursarealet i Gørlev

    

 

Skælskør

Skælskørholdet har, støttet af Høng-holdet, ydet en kæmpe indsats for at få tømt og ryddet området inden fristen 1/7. Fraflytningen er godkendt af udlejeren. 
Køretøjerne er flyttet til Høng og Gørlev, reservedelene er flyttet til Høng.
Blandt de køretøjer som er flyttet til Høng er Y-toget (VL Ym 60 - Ys 260/ SB Ym 4 - Ys 2), Triangelvognene VNJ M2 og HTJ M12 samt skinnebussen VGJ Sm 6. 
En del effekter er afhændet til anden side, noget er kasseret og alligevel fyldte reservedelslageret, som var opmagasineret i pakhuset, 5 containere.
En æra med veterantog i Skælskør er dermed definitivt slut. 

 

OHJ 38 i Kalundborg

Arbejdet med fremstilling af den anden vandkasse er 3/4 færdigt. 
Reparationen af cylinderbeklædningen er færdigt og arbejdet med reparation af kedelbeklædningen er godt i gang. 
Omfanget af reparationen af boltforbindelserne i kobbelstængerne er større end først antaget, så dette arbejde er stadig i gang. 
Se mere på www.ohj38.dk 

august 2011 : Klik og se indhold

Nyt fra arbejdsholdene
August 2011

Høngholdet

 


Sporlægning i gang i spor 3

I vognhallen er arbejdsholdet godt i gang med at lægge spor 3. Det første stykke fra sporskiftet og ind i hallen er på plads, så nu mangler "kun" 80 meter spor i hallen. 

Den gamle værkstedskompressor, en 3 cylindret Espolin af ældre model, har opgivet ånden efter 30 års hårdt arbejde i remisen. Til erstatning er installeret en betydeligt nyere model som kun har kørt få timer siden sidste hovedeftersyn. Kompressorens plads er i en udbygning på træremisen, så der skulle trylles lidt for at få den gamle ud og den nye ind. 
 


Peter arbejder på VNJ M2

I forbindelse med kørslerne den første weekend på OHJ led risten i K 564 så meget overlast, at akut reparation var nødvendig. Et udrykkerhold blev trommet sammen og i Nykøbing Sj. blev den ødelagte rist pillet ud. Hjemme i remisen i Høng, måtte udrykkerholdet trylle temmelig meget og ringe til en del venner for at få repareret det der kunne repareres samt få fremstillet et antal nye ristestænger. Bagefter gik turen igen til Nykøbing Sj. for at lægge den nye rist i igen. 
Efter en meget flot holdindsats var lokomotivet kørerklar igen weekenden efter episoden, så det ikke blev nødvendigt at aflyse kørsler.    
     
I OHJ 24 arbejdes fortsat med udskiftning af brandskadede ledninger i lofterne over førerrummene. 
Sideløbende er de dele der tidligere er blevet afmonteret fra bl.a. kølevandsanlæg, nu rengjort og ved at blive malet. 

Cxm 4508 arbejdes fortsat med den udvendige beklædning. 
Der arbejdes også med driftsvedligeholdelse på Triangel-vognen VNJ M2. Som de andre køretøjer der er kommet fra Skælskør, må den først anvendes efter fornyet godkendelsesprocedurer. Dette indebærer ansøgning om overensstemmelseserklæringer til Banedanmark og Regionstog og derefter ansøgning om ibrugtagningstilladelse fra Trafikstyrelsen. 

 

OHJ 38 i Kalundborg

De nye vandkasser har været prøvemonteret på undervognen. Når vandkasserne er færdige, skal de overfladebehandles indvendigt af et eksternt firma.
Der arbejdes fortsat med reparation af kedelbeklædningen og reparation af delene til kobbelstængerne. 
Læs mere og se billeder på www.ohj38.dk
 

oktober 2011 : Klik og se indhold

Nyt fra arbejdsholdene
Oktober 2011

Høngholdet

Sidens sidst har arbejdet koncentreret sig om sporarbejdet i vognhallen, hvor der ofte er blevet arbejdet til langt ud på aftenen. Somme tider har sporsjakket næsten måtte føle sig frem.
Spor 3 er lagt færdigt og der nedstøbt 2 H-bjælker som sporstopper i spor 2.
Så manglede "kun" ballasten, men det tager en rum tid at kører 180 m3 grus ind i hallen.
Da ingen havde lyst til at kører alt dette ind med en trillebør, læssede Ådsel 2 gruset på ladet af trolje Mt 226, hvorfra det så blev grabbet af på rette sted.
Arbejdet med at kører ballast ind er dog blevet noget lettere efter VSVT i begyndelsen af oktober overtog 2 ballastvogne fra Regionstog.
Sporarbejdet nærmer sig nu sin afslutning, så alle 3 spor i vognhallen kan tages i brug. 
Ved kørslen 16. august blev det konstateret at nogle overhederelementer i K 564 var utætte. Det blev hurtigt besluttet at begynde arbejdet med at fremstille nye overhederelemeter. For at lette arbejdet, blev der først fremstillet en række skabeloner til svejsearbejdet.
Arbejdet med fremstillingen af elementerne er nu godt i gang, så de værst medtaget elementer bliver skiftet inden kørslerne i efterårsferien. 
Cxm 4508 har arbejdet næsten stået stille mens arbejdsholdet har lavet sporarbejde i vognhallen, men der arbejdes dog med slibning og maling inde i vognen. 

På OHJ 24 arbejdes fortsat med delene til køleanlægget så det kan monteres igen.
Der arbejdes også med ombygning af batterireolerne samt udskiftning af brandskadede ledninger i førerrummene. 

 

OHJ 38 i Kalundborg

Der arbejdes med skrabning og tilpasning af hovedlejerne til akslerne, som er det sidste der mangler for at undervognen kan sættes på hjulene igen. 
Arbejdet med driv-og kobbelstængerne hvor diverse bolte og bøsninger er blevet repareret er også ved at være færdigt. 
Læs mere og se billeder på www.ohj38.dk 

december 2011

Nyt fra arbejdsholdene
December 2011

Høng

Siden sidst har arbejdet koncentreret sig om af få de 180m3 grusballast kørt ind i spor 2 og 3 i vognhallen, samt opretning af sporet i vognhallen.
 


Grøfterensning på Gørlevbanen
26. november 2011

Alt gruset er nu kørt ind og spor 3 er nu stoppet op og dermed helt færdigt. Der mangler ca 1½ vognlæs grus til spor 2 for at arbejdet kan blive helt færdigt.
Selvom sporet i vognhallen har krævet mange kræfter, er der alligevel blevet arbejdet i remisen.
På K 564 er udført almindeligt vedligeholdelse og der er også blevet arbejdet på de nye overhederelementer. I CXM 4508 skrider arbejdet med slibning og maling også fremad.
Kølevandstankene til OHJ 24 er blevet "åbnet" , dvs den ene endebund er blevet skåret af. Derefter er de blevet kørt til et firma hvor de skal sandblæses indvendigt.

 

Baneafdelingen har renset grøfter på Gørlev-banen. Der er dels brugt troljekran og håndkraft til grene og sten, dels en grøfterenser monteret på Unimoggen. 

Der er også blevet arbejdet en del i kulisserne. Y-toget VL Ym 60-Yp 154-Ys 260 har opnået overensstemmelseserklæringer til Banedanmark, DSB og Regionstog samt selvfølgeligt Gørlev-banen. Efterfølgende har VSVT fået fornyet ibrugtagningstilladelsen fra Trafikstyrelsen, så Y-toget kan nu anvendes til veterantogskørsel. Første ture bliver julekørsler mellem Slagelse og Gørlev 17-18 december. 

Et andet omfattende arbejde i kulissen har været udarbejdelse af sikkerhedsstyring for VSVT. Dette arbejde er en udløber af Bekendtgørelse 1354 om udøvelse af ikke erhvervsmæssig jernbanedrift. Sikkerhedsstyringen blev afleveret til godkendelse i Trafikstyrelsen 1/12 som angivet i vilkårene for VSVT`s tilladelse til veterantogsdrift.    

OHJ 38 i Klaundborg


Rammen på vej ned på hjulene

På Asnæsværket blev en milepæl i restaureringen af OHJ 38 nået mandag 28 november, da rammen blev løftet på hjulene igen. Efter flere års forberedelser tog operationen 4 timer. 
Læs mere og se billeder på www.ohj38.dk

2010

januar 2010 : Klik og se indhold

Nyt fra arbejdsholdene
Januar 2010

26. januar 2010

Høng

 

Cxm 4508 er arbejdet med at skifte rammeafstivninger og pufferplanke færdigt i den ene ende. I øjeblikket arbejdes med at renovere endnu et af de ungarske fjederophæng. Der er skåret et stykke ud af vangen hvor fjederbukken til ophænget sad. Fjederbukken bliver derefter nittet på et nyt stykke vange som efterfølgende svejses i hovedvangen. Indvendigt i vognen er arbejdet med skillevæggen sat i bero. Det næste der skal ske, er at skydedøren skal males og monteres. Da det ikke er muligt at male i frostvejr må dette altså vente. I stedet arbejdes på færdiggørelsen af vognens indvendige beklædning samt afslibning af maling på vindueslister.

I Cr 3622 arbejdes fortsat med afslibning af gammel lak.

OHJ 24 arbejdes fortsat med renovering af diverse elmotorer til køleblæsere osv. Motorerne er blevet skilt ad og bliver renset med en speciel rensevæske til elmotorer. Senere bliver motorerne tørret og viklingerne bliver lakeret. Vingerne til tagkølerblæserne er kommet tilbage fra glasblæsning.

K564 arbejdes med mindre vedligeholdelsesarbejder. Pakdåsen på regulatorakslen var groet fast på stangen, så det var næsten umuligt at bevæge regulatoren. For at få delene skilt ad, har det vist sig nødvendigt at afmontere regulatorstolen helt. Brillen der holder pakningen på plads i regulatorstolen, er blevet repareret. Hjælpe- og hovedglideren er pillet ud af luftpumpen for eftersyn. 

OHJ 38 i Klaundborg

Kedlen er blevet vendt på hovedet, og der er bygget et stillads rundt om fyrkassen, så dårlige bundrammenitter kan bores ud. Der skal foreløbigt skiftes 13 stk pga tærede hoveder eller pga at ultralydsprøven har vist at der er problemer med nitten. Der er yderligere et par stykker som er sat på observationslisten og som vil blive undersøgt nærmere med ultralyd. 

Fremstillingen af rør til overhederelementerne er kommet i gang og der arbejdes på et værktøj til at forme "samlestropperne" til overhederelementerne.

De sidste bagstykker til akselportene skulle have været færdige i skrivende stund, men et maskinnedbrud på fræsemaskinen har udskudt færdiggørelsen.

Der arbejdes på dele til gnistfangeren, hvor de fleste dele skal fornys. 

Der arbejdes også på at standardisere oversmøringen af hovedlejerne, hvor der tilsyneladende er 8 forskellige systemer af 8 mulige. 

En ny statusrapport og nye billeder fra arbejdsholdet vil snart være tilgængeligt på www.ohj38.dk.

februar 2010 : Klik og se indhold

Nyt fra arbejdsholdene
Februar 2010

Høng


Det ungarske fjederophæng
monteret igen


Cxm 4508: Skillevæg

Cxm 4508 er arbejdet med at renovere endnu et af de ungarske fjederophæng færdigt. Fjederbukken er blevet nittet på et nyt stykke vange som efterfølgende er svejset i hovedvangen. 

Udskiftningen af defekte brædder i den indvendige beklædning er afsluttet. 

I Cr 3622 er arbejdet med afslibning af gammel lak nået så langt, at væggene i den ene vognhalvdel er færdige. Nu slibes på listerne til denne vognhalvdel. 


René sliber i Cr 3622

Baneafdelingen


MT226 og HTJ11 i Gørlev
23. februar 2010

Baneafdelingen har flyttet mandskabsvognen HTJ 11 til Gørlev. Her skal den primært bruges som opholdslokale for baneafdelingen. Værkstedet i Høng har fremstillet gitre til at beskytte vognens vinduer. 
HTJ 11 er bygget af Scandia i 1963 som Ea 6032. Vognen kom til HTJ i 1985 og blev ombygget til mandskabsvogn for baneafdelingen. VSVT overtog vognen fra det daværende Vestsjællands Lokalbaner for nogle år siden, og den har siden stået i Høng på "Banemarken" 

OHJ 24 arbejdes fortsat med renovering af diverse elmotorer til køleblæsere osv. i Nogle af el-motorerne er blevet lakeret indvendigt.

OHJ 38 i Kalundborg

På kedlen arbejdes med at skifte de støtter som skal bære askekassen. De gamle støtter bores ud, gevindet friskes op og nye støtter fremstilles og monteres. 

"Næserne" til overhederelementerne er blevet leveret og arbejdet med overhederelementerne er godt i gang. Der er også fremstillet et værktøj til fremstilling af de bånd som skal holde elementerne sammen. 

De sidste bagstykker til akselportene er fræset færdige. Der mangler nu kun at blive boret nogle huller i dem for at de er klar til montering. 

Der er fremstillet et hjælpeværktøj til hjælp for præcis opmåling af akselkasserne på drivakslen. 

Der arbejdes stadig på nyfremstilling af de korte stykker kraftdamprør som sidder direkte på cylinderens gliderkasse. 

Se billeder på www.ohj38.dk

marts 2010 : Klik og se indhold

Nyt fra arbejdsholdene
Marts 2010

Høng

 


Jan Bo efterser Athermos-lejet
på Cu 4130

På Cxm 4508 er arbejdet med at renovere endeperronen og fjederophæng nu færdigt i den ene ende. 
I Cr 3622 arbejdes fortsat med afslibning af gammel lak på listerne i den ene vognhalvdel. 
Alle driftsvogne er ved at blive efterset som led i det årlige syn. 
På OHJ 24 arbejdes fortsat med renovering af diverse elmotorer til køleblæsere osv. Inde i vognkassen afrenses løs og beskadiget maling. 

 

Bestyrelsen

Byggetilladelsen til vognhallen i Høng, er nu modtaget fra Kalundborg kommune. I øjeblikket arbejdes på at få den sidste del af financeringen på plads, så byggeriet kan starte.

 

Baneafdelingen

 


Beskæringen er i gang ved Mosevej

 


MT 226 på vej til Gørlev

Baneafdelingen har renoveret grøften under overkørsel 38 på Gørlev-strækningen. Der er lavet et nyt underløb, så vandet kan komme under overkørslen. I Gørlev er sporskifterne blevet gået efter og smurt som forberedelse til årligt syn af strækningen. 
Baneafdelingen har fået hjælp til beskæring af bevoksningen langs Gørlev-strækningen. Det er beskæftigelsesafdelingen fra Kalundborg kommune som er rykket talstærkt ud. Der er allerede fældet en hel del træer, så udsigten fra veterantoget bliver bedre. Der bliver også beskåret ved overkørslerne for at sikre udsynet i forhold til trafikken på de krydsende veje. 

 

OHJ 38 i Kalundborg

Arbejdsholdet er "arbejdsramt" i øjeblikket, så aktivitetsniveauet har ikke været så højt det sidste stykke tid 
På kedlen arbejdes med at bore dårlige nitter ud af bundrammen. 
Overhederelementerne er ved at være færdige. Arbejdsholdet fremstiller også 4 reserveelementer til K 564, nu man er igang 
Der arbejdes fortsat på dele til akselporte og akselkasser. 
Omstyringsbukken er ved at blive renoverert, bl.a. med fedtsmøring af de forskellige slidsteder. 

Se billeder på www.ohj38.dk
 

maj 2010 : Klik og se indhold

Nyt fra arbejdsholdene
Maj 2010

Høng

Jan skraber maling af i Cxm 4508
Jan skraber maling af i Cxm 4508

I Cxm 4508 er skydedøren til den nye skillevæg blevet malet og monteret. Skillevæggen er derefter bygget færdig og nu arbejdes der med at skrabe maling af loftet. 
I Cr 3622 arbejdes fortsat med afslibning af gammel lak på listerne i den ene vognhalvdel. 
Cu 4011 har gennemgået periodisk revision af undervognen. Vognen har været løftet for kontrol af bl.a. aksellejer og fjedre. 
Alle driftsvogne er gået igennem det årlige syn. 

 


Peter skraber maling af OHJ 24

OHJ 24 arbejdes fortsat med renovering af diverse elmotorer til køleblæsere osv. 
Inde i vognkassen arbejdes stadig med afrensning af beskadiget maling og der vaskes sod af der hvor malingen ikke er ødelagt. 
 


Generatorrummet i OHJ 24
med udstødningen fra den ene
motor i baggrunden

Efter branden i 2005 udførte et arbejdshold i Nykøbing Sj. et stort arbejde med at fjerne ødelagt maling udvendigt på lokomotivet og derefter grundmale det. Denne omgang har forhindret yderligere skader på vognkassen, men efter 5 år udendørs, er grundmalingen nu begyndt at skalle af. Derfor arbejdes der nu også med at fjerne afskallet grundmaling udvendigt på lokomotivet. 
 


Taget til OHJ 24 i træremissen

Midtersektionen af taget er flyttet ind i træremisen og reparationen af diverse rustskader er begyndt. Rustskaderne er opstået i de fordybninger hvor tagkølerne er placeret. Afløbene fra disse fordybninger har været stoppet, så regnvand osv. ikke har kunnet løbe væk. Når skaderne er repareret, etableres nye afløb med større gennemgangsareal.

 

 

Baneafdelingen

...har fældet nogle store træer på "Banemarken" i Høng hvor vognhallen skal bygges. Samtidigt er der ryddet op på området, så byggefirmaet kan komme til. Finansieringen af byggeriet er endnu ikke helt på plads, men byggeriet kan forhåbentligt starte i nær fremtid.

 

OHJ 38 i Kalundborg

Arbejdsholdet, som før var "arbejdsramt", er nu sygdomsramt i stedet. 
På kedlen arbejdes stadig med at bore dårlige nitter ud af bundrammen. Til dette er der fremstillet et nyt opmærkningsværktøj. 
Arbejdsholdet er i gang med at fremstille nogle reserve overhederelementer til K 564. 
Akselportene på drivakslen er nu færdige og der arbejdes på opmåling og tilretning af akselkasserne. 
Bremsetrækstængerne er blevet renoverede og malet. 
Se billeder på www.ohj38.dk

 

Skælskør

Her arbejdes primært med rydning i Dalmose og Sdr Bjerre. Skælskørbanen har haft sveller og andre spormaterialer opmagasineret her og alt skal fjernes med forholdsvis kort varsel. 
Der er flyttet nogle af baneafdelingens vogne fra Skælskør til Gørlev. 
I Skælskør oprettes et arbejdshold omkring Triangel-vognen HTJ M12. 

Høng

Jan skraber maling af i Cxm 4508
Jan skraber maling af i Cxm 4508

I Cxm 4508 er skydedøren til den nye skillevæg blevet malet og monteret. Skillevæggen er derefter bygget færdig og nu arbejdes der med at skrabe maling af loftet. 

I Cr 3622 arbejdes fortsat med afslibning af gammel lak på listerne i den ene vognhalvdel. 

Cu 4011 har gennemgået periodisk revision af undervognen. Vognen har været løftet for kontrol af bl.a. aksellejer og fjedre. 
Alle driftsvogne er gået igennem det årlige syn. 


Generatorrummet i OHJ 24
med udstødningen fra den ene
motor i baggrunden

Efter branden i 2005 udførte et arbejdshold i Nykøbing Sj. et stort arbejde med at fjerne ødelagt maling udvendigt på lokomotivet og derefter grundmale det. Denne omgang har forhindret yderligere skader på vognkassen, men efter 5 år udendørs, er grundmalingen nu begyndt at skalle af. Derfor arbejdes der nu også med at fjerne afskallet grundmaling udvendigt på lokomotivet. 


Peter skraber maling af OHJ 24

OHJ 24 arbejdes fortsat med renovering af diverse elmotorer til køleblæsere osv. 
Inde i vognkassen arbejdes stadig med afrensning af beskadiget maling og der vaskes sod af der hvor malingen ikke er ødelagt.


Taget til OHJ 24 i træremissen

Midtersektionen af taget er flyttet ind i træremisen og reparationen af diverse rustskader er begyndt. Rustskaderne er opstået i de fordybninger hvor tagkølerne er placeret. Afløbene fra disse fordybninger har været stoppet, så regnvand osv. ikke har kunnet løbe væk. Når skaderne er repareret, etableres nye afløb med større gennemgangsareal.

Baneafdelingen

...har fældet nogle store træer på "Banemarken" i Høng hvor vognhallen skal bygges. Samtidigt er der ryddet op på området, så byggefirmaet kan komme til. Finansieringen af byggeriet er endnu ikke helt på plads, men byggeriet kan forhåbentligt starte i nær fremtid.

OHJ 38 i Kalundborg

Arbejdsholdet, som før var "arbejdsramt", er nu sygdomsramt i stedet. 
På kedlen arbejdes stadig med at bore dårlige nitter ud af bundrammen. Til dette er der fremstillet et nyt opmærkningsværktøj. 
Arbejdsholdet er i gang med at fremstille nogle reserve overhederelementer til K 564. 
Akselportene på drivakslen er nu færdige og der arbejdes på opmåling og tilretning af akselkasserne. 
Bremsetrækstængerne er blevet renoverede og malet. 
Se billeder på www.ohj38.dk

Skælskør

Her arbejdes primært med rydning i Dalmose og Sdr Bjerre. Skælskørbanen har haft sveller og andre spormaterialer opmagasineret her og alt skal fjernes med forholdsvis kort varsel. 
Der er flyttet nogle af baneafdelingens vogne fra Skælskør til Gørlev. 
I Skælskør oprettes et arbejdshold omkring Triangel-vognen HTJ M12. 

juni 2010

Nyt fra arbejdsholdene
Juni 2010

Høng

Cxm 4508 er taget ind på værkstedet igen og der arbejdes stadig med at skrabe maling af loftet.

I Cr 3622 arbejdes fortsat med afslibning af gammel lak på listerne i den ene vognhalvdel. 


Martin og Leo sliber den midterste
tagsektion til OHJ 24

OHJ 24 arbejdes fortsat med renovering af diverse elmotorer til køleblæsere osv. Inde i vognkassen arbejdes stadig med afrensning af beskadiget maling og der vaskes sod af der hvor malingen ikke er ødelagt. Adskillige dele er blevet afmonteret for at lette arbejdet. Således er de indvendige luftkanaler, som går fra luftindtaget i fronten til blæserne i generatorrummet, nedtaget, hvorefter de er renset og malet på ny. Udvendigt er taget slebet af og malet. Der er også slebet og grundmalet på selve vognkassen. 

På midtersektionen af taget er reparationen af diverse rustskader afsluttet. Taget er blevet renset af og det skal nu males. 
Området omkring remisen kræver også vedligeholde; således er sporskifternes kontravægte, populært kaldet Osten, blevet malet.    

Baneafdelingen

...har taget Unimoggen i brug. 


Unimoggen kan også klippe græs
og ukrudt

Køretøjet er overtaget fra Storebæltsforbindelsen hvor den var stationeret på Sprogø. Ved gode venners hjælp er den blevet udstyret med en grenklipper indkøbt til formålet. Unimoggen er udstyret med skinnehjul, så den kan anvendes som skinnekørende grenklipper på Gørlev-strækningen. 


Carl-Otto maler Høng-osten

I Gørlev arbejdes med 40 meters forlængelse af perronen. Den bliver så i alt 100 meter lang 
Der er blevet ryddet op på området i Gørlev og grøfterne er blevet tømt for diverse fremmedlegemer 
 


Finn styrer klippearmen med
kyndig hånd

I Gørlev arbejdes også med renovering af 2 ballastvogne, litra Th, som er kommet fra Skælskør. 
Beskæftigelsesafdelingen fra Kalundborg er stadig i gang med træfældning langs Høng - Gørlev strækningen. Mandskabsstyrken er dog reduceret til 1 mand, da beskæftigelsesafdelingen er blevet arbejdsramt.


Grenklipning lige uden for Høng

 

OHJ 38 i Kalundborg

På kedlen arbejdes stadig med at bore dårlige nitter ud af bundrammen. 
Overhederelementerne er ved at være færdige. 
Instrumenterne er blevet kontrolleret.
Omstyringsbukken er blevet renoveret og malet. 
Der arbejdes med bøsninger til fjederophænget på akselkasserne. 
Sidevandkasserne er blevet dampspulet indvendigt. Efter en omgang med nålehamrene, skal det vurderes hvor meget de skal repareres. 
Se billeder på www.ohj38.dk

september 2010

Nyt fra arbejdsholdene
September 2010

Høng

Der arbejdes i øjeblikket med at finde beklædningsbrædder til Cxm 4508. Vindueskarmene til vognen er blevet renset og malet, så de er klar til montering. 
K564 er der foretaget almindelig vedligeholdelse samt et par specielle opgaver: Injektoren i førersiden har gennem noget tid været utæt ved spildventilen. Det blev tilskrevet en dårlig pakning men viste sig at være en revne i godset. Denne er nu blevet sølvloddet. Risten drillede først på sæsonen hvor nogle af stængerne slog krøller. En grundig gennemgang viste at nogle af de nyligt tildannede ristestængerne var for lange, så der ikke var plads til dem når de blev varme. Alle stænger blev gennemgået og nogle stykker blev kortet af. Siden har der ikke været problemer. 
I Cu 4160 er togførerkupeen ved at blive "moderniseret", så den bliver mere personalevenlig. 
 

 


Peder arbejder med taget på
OHJ 24

 


Midtersektionen af taget
monteret i lokomotivet

OHJ 24 arbejdes fortsat med renovering af diverse elmotorer til køleblæsere osv. De nye kuglelejer er hjemkommet, så inden længe begynder arbejdet med at samle de første motorer igen. 
Inde i vognkassen er arbejdet med afrensning af beskadiget maling og afvaskning af sod næsten færdig. I motorrum 2 er taget grundmalet indvendigt. 
Midtersektionen af taget er, efter reparationen af diverse rustskader, blevet grundmalet både udvendigt og indvendigt. Derefter er taget sat på plads på lokomotivet. Der arbejdes nu med den endelige montage af taget.

Baneafdelingen


Kranen monteret på Unimoggen

...har haft stor glæde af Unimogen. Siden sidst er den blevet udstyret med en lastbilkran fra en anden Unimog. Kranen er blevet sponseret af Støtteforeningen for Vestsjællands. Den oprindelige kran var fjernet inden VSVT overtog Unimogen. 

 


Perronforlængelsen i Gørlev

I Gørlev er arbejdet forlængelsen af perronen færdigt. Perronen er nu alt 100 meter lang. Der mangler nu kun at blive sået græs 

I Gørlev arbejdes fortsat med renovering af 2 ballastvogne, litra Th, som er kommet fra Skælskør. 
Beskæftigelsesafdelingen fra Kalundborg er stadig i gang med træfældning langs Høng - Gørlev strækningen. Mandskabsstyrken er vekslende, i øjeblikket er der 2 mand i gang. 

I Skælskør arbejdes fortrinsvis med oprydning og sortering af de mange oplagrede dele. 

OHJ38 i Kalundborg

OHJ 38 koncentrer arbejdet sig om bundrammen på kedlen, sidevandkasserne og aksellejerne. På www.ohj38.dk er der kommet nye billeder og en statusrapport 

oktober 2010

Nyt fra arbejdsholdene
Oktober 2010

Høng


Kupe i Cxm 4508 klar til maling

 


Den anden kupe i Cxm 4508

I Cxm 4508 er arbejdet med klargøring til maling færdigt i den ene vognhalvdel og loftet har fået 1. gang hvid. I den anden vognhalvdel arbejdes fortsat med afrensning af løst maling. 

I Cr 3622 er den ene vognhalvdel nu, efter et omfattende slibearbejde, klar til lakering indvendigt. 

OHJ 24 har arbejdet koncentreret sig om lokomotivets ydre, så det bliver skærmet lidt bedre inden vinter.
Taget er malet færdigt og vognkassen er blevet renset og grundmalet på ny. Den grundmaling som lokomotivet fik mens det stod i Nykøbing Sj efter branden, var begyndt at løsne sig igen. 
Vognkassen får også et lag dæklak inden vinter. Til foråret skal vognkassen så spartles og males færdigt


OHJ 24 grundmalet på ny

 


Peder renser løs maling af
OHJ 24

 


OHJ 24 males i nattens
mulm og mørke

 

Baneafdelingen

...har taget Rangertraktor 2 i brug som drivkraft for en flishugger. Det har dog vist sig at kun de 3 cylindre arbejdede ordentligt, så traktoren er nu under reparation. 
Langs banen til Gørlev er et større oprensnings-arbejde i gang, hvor bevoksningen bliver klippet og grøfterne renset. 
Baneafdelingen arbejder også, i Gørlev, med graffiti afrensning på VL Yp 154, som er en del af det
Y-tog som er overtaget fra Skælskør-banen. Yp 154 er leveret til Skagensbanen i 1970 og hed oprindeligt SB Yp 1. Ym og Ys-vognen står stadig i Skælskør.

OHJ 38 i Kalundborg


Bundrammen OHJ 38

OHJ 38 er arbejdet med at bore dårlige nitter ud af bundrammen på kedlen færdigt. Der skal endvidere skiftes nogle få sidestøttebolte, men hovedparten ser rigtigt fine ud. 

 


Opmåling OHJ 38

Der er taget beslutning om at fremstille helt nye sidevandkasser og arbejdet er allerede gået i gang. 
Der arbejdes fortsat med opmåling af akselkasser mm. Både drivstangen og kobbelstængerne har runde lejer uden mulighed for mellemlæg, så opmålingen af akselkasserne, inden den sidste bearbejdning, skal være temmelig præcis. På f.eks. K 564 kan man lægge mellemlæg bag lejerne i drivstangen, hvis ikke afstanden mellem cylindermidten og midten af drivhjulet ikke passer helt. 
 


Overhederelement OHJ 38

www.ohj38.dk er der kommet nye billeder og en statusrapport 

november 2010

Nyt fra arbejdsholdene
November 2010

Høng


Malerarbejdet er godt i gang
i Cxm 4508


Rene renser maling af i
Cxm 4508

I Cxm 4508 er malerarbejdet godt i gang i den ene vognhalvdel. I den anden vognhalvdel arbejdes fortsat med afrensning af maling. 


OHJ 24 i Høng 3. november 2010

OHJ 24 har fået et lag dæklak i den rigtige farve udvendigt, så den er klar til vinteren. 
Inde i førerrum 1, er jagten gået ind på brandskadede ledninger bag loft- og vægbeklædningen. 
Beklædningspladerne i førerrummet har fået vand så de er begyndt at skilles ad. Derfor skal alle pladerne skiftes 
Aluminiums dørkpladen i førerrum 1 så noget ulden ud visse steder, så den blev taget op. Nedenunder var der støbt ud med beton. Dette blev også hugget op for at se hvad der måtte være nedenunder. Der viste sig at være nogle store huller i jernpladen, som nu skal repareres. 


Jens og Torsten leder efter
brandskadede ledninger
i OHJ 24

K 564 er der foretaget almindelig driftsvedligeholdelse. 

Baneafdelingen

Rangertraktor 2 er kommet tilbage fra motorreparation og igen taget i brug som drivkraft for flishuggeren. RT2 har også fået en gang maling og ser efterhånden rigtigt pæn ud. 
På rendegraveren, kendt under kælenavnet Ådslet, er gearkassen desværre brudt sammen, så den er ude af drift indtil videre. 
Lysmasterne i Gørlev er blevet kontrolleret i forbindelse med at strømmen til stationsområdet bliver genetableret. 

OHJ 38 i Kalundborg

Her arbejdes fortsat med opmåling og montering af dele omkring akselkasser og akselporte. Der mangler nu kun at blive monteret en akselkasse i porten, så kan den sidste opmåling finde sted. Det er opmålingen til den sideværts bearbejdning af aksellejerne. 
Der arbejdes også med de nye sidevandkasser og reparation af dele til risten. 
Se mere på www.ohj38.dk

december 2010

Nyt fra arbejdsholdene
December 2010

Høng

I Cxm 4508 arbejdes fortsat med afrensning af maling i den ene kupe. Malerarbejdet i den anden kupe ligger stille mens det er frostvejr.


Peder ved køleblæsere som er
klar til montering i OHJ 24

I OHJ 24 arbejdes bl.a. med at ændre batterireolerne i generatorrummet, så der kan blive plads til en moderne type akkumulatorer. Vi har nemlig fået doneret et antal brugte batterier til erstatning for de udtjente batterier der sad i lokomotivet. De "nye" batterier har fået påfyldt vand og står skiftevis til ladning, for at undersøge hvilke der kan bruges og hvilke der måske skal kasseres
De store køleblæsere er klar til montering i lokomotivet igen. Dette skal gøres med kran og er planlagt til at ske mellem jul og nytår i år. 

Til K564 er hos et eksternt firma fremstillet et nyt og større bagsejl til førerpladsen, så personalet er bedre beskyttet mod vintervejret. Til at holde bagsejlet på plads, er fremstillet et stativ som let kan afmonteres fra tenderen, når det store bagsejl ikke skal bruges. 

 


Lys over endeperronen på
Cu 4130

På Cu-vognene 4011, 4130 og 4160 samt Cy 4640 er lyset på endeperronerne reetableret. Dette har krævet et større arbejde med at renovere lampesteder og trække nye ledninger.

Vognhal i Høng

Byggeriet er nu sat i gang og gennemføres i etaper efterhånden som pengene kan skaffes. Byggeriet udføres af et eksternt firma. 
Første etape var støbning af punktfundamenter til stålbuerne. Dette arbejde er afsluttet 15. december, så nu kan man pludselig se konturerne af hallen på "Banemarken" i Høng. 

 


Fundamenter til sydgavle

Tidsplanen for de næste etaper ligger ikke fast, men sidste etape er at lægge sporrammer i hallen. Sporarbejdet kommer sidst, da halfirmaet ellers ikke kan komme til med deres kranbil. Spor 1 i hallen eksistere dog allerede og sporrammerne til spor 2 og 3 er "på lager". Sporskiftet foran hallen er også på plads, se "Nyt fra arbejdsholdene 22. september 2009". 

OHJ 38 i Kalundborg

Pladerne til de nye sidevandkasser er blevet bukket i facon. Bundpladerne er også blevet fremstillet og der arbejdes nu på skvulpeplader og de indvendige forstærkninger. 
De dårlige bundrammenagler i kedlen er nu boret ud. Nittehullerne skal nu rives op, så de bliver klar til nye nitter. 
Fjedrenes bærer-øjer er blevet forsynet med nye bøsninger. De gamle huller blev boret op og nye bøsninger er drejet og sat i. 
Omløbsventilerne til cylinderne er blevet drejet af og der arbejdes på et slibeværktøj til at slibe ventilsæderne. 
Se mere på www.ohj38.dk 

2009

januar 2009

Nyt fra arbejdsholdene
Januar 2009

Høng

Julekørslerne ved Kalundborg gik godt. I ugen op til jul blev K 564 gjort vinterklar, dvs. at vandet blev lukket ud af kedlen og de forskellige damprør. Damprørene blev også blæst igennem med trykluft for at få alt vandet ud.

 


UIC-varmeslange på Cu4011

 


Ny varmeslange af
gammel model

Dampvarmeslangerne mellem vognene har indtil nu været af UIC-typen. Denne type har mange bevægelige kugleled, så de er lette at arbejde med når der skal samles varmeledning. Til gengæld har de mange kugleled vist sig svære at holde tætte, så toget er som regel indhyldet i damp, når der er dampvarme på toget.
Efter julekørslerne, er vi derfor begyndt at renovere nogle varmeslanger af den gamle model. Vi har gravet en rulle "ny" varmeslange frem fra en af lagervognene og der kommer således ny slange på hvor det er nødvendigt og de øvrige dele bliver renoveret.

 


Det nyeførerhus til RT2
med traktoren i baggrunden

Det nye førerhus til Rangertraktor 2 er svejset færdigt og grundmalet.

OHJ 38 i Kalundborg

Overdelen til førerhuset er ved at blive repareret der hvor kullene har ligget op af bagvæggen. Vinkeljernet til fastspænding af overdelen er næsten tæret væk og selve førerhusbagvæggen er også tæret. 

 


Hjulsæt og vandkasser i turbinehallen
på Asnæsværket

I tiden der er gået siden rørhulspladen blev nittet i rundkedlen, har arbejdsholdet koncentreret sig om undervognen, så den kan komme på hjulene igen.
På akselportene er der svejset på der hvor de var slidt og fladerne er efterfølgende bearbejdet. Enkelte af akselportene var meget slidt i føringssporet til stillekilen. Sporet er slebet i facon med en slibemaskine spændt op i et specielt fremstillet værktøj.

 


Øverste del af førerhuset i turbinesalen på Asnæsværket

Sideløbende er der blevet arbejdet med forskelligt tilbehør til akselkasser og akselporte f.eks. smørepuder til underlejerne og låg til olierummene i akselkasserne.

Se billeder på www.ohj38.dk.

 


Forreste del af rundkedlen


Opretning af akselport på
OHJ 38Lineal og krydshoved til
OHJ 38

 

februar 2009

Nyt fra arbejdsholdene
Februar 2009

Høng

 


Rene sliber lister i Cr 3622

I Cr 3622 arbejdes stadig med afslibning af gammel lak fra diverse lister mm. 

Køkkenet i cafevognen Cu 4130 er under ombygning så det bliver mere brugervenligt for cafepersonalet. Hvorvidt det ender som et af disse nymodens samtalekøkkener henstår indtil videre i det uvisse. 

 


Mt 226 i Høng remise

Motortroljen Mt 226 er taget ind på værkstedet i Høng. Troljen er overtaget fra Petri og Hausted i køreklar stand men tilsynet har stillet krav om en revision af "de sikkerhedsbærende dele". Det betyder bl.a. at trykluftsanlægget skal efterses. Vi har i den forbindelse "kortlagt" trykluftsanlægget og det har vist sig at selvom troljen har bremseledning har den ikke styreventil etc. Det betyder at den ikke bremser med ved en evt. togsprængning. Derfor er vi nu begyndt at påbygge styreventil med beholder, dobbeltkontraventil mm. Troljen for også påbygget 4 udvendige nødstop, så folk "på jorden" kan standse motoren ved optræk til en farlig situation.
Når nu troljen alligevel var inde på værkstedet, for den nye brædder på ladet og en del andre små og store ting bliver ordnet. 
 


Jan ordner en puffer til Mt 226

Pufferne trængte også til en meget kærlig hånd. 2 af dem blev kasserede og 2 andre fundet frem fra gemmerne i stedet. Alle 4 er nu skilt ad.


Jens arbejder på et støtteben på
Mt 226

 


Nye brædder på ladet af Mt 226

 

Baneafdelingen

I baneafdelingen bruges i øjeblikket en del tid på at skaffe sporrammer og sporskifter til sporområdet ved den kommende vognhal i Høng.
I København har vi fået fat på de sidste sporrammer der manglede og på Kalundborg station har vi fået lov at hente en del brugt sporskiftetømmer. Vi mangler endnu et par sporskifter men har noget i kikkerten. 

OHJ 38 i Kalundborg

Der arbejdes bl.a. på reparation af førerhusets overdel. Der er en del tærerskader hvor kullene har ligget. Ledninger og samledåser til elanlægget på lokomotivet har hidtil været placeret på ydersiden af førerhuset; disse bliver nu flyttet inden for. 

Der arbejdes stadig med akselportene og tilhørende dele. Der er bl.a. fremstillet nye bolte til fastspænding af stillekilerne. Der er også fremstillet et løfteværktøj til akselkasserne så det er lettere at få dem op og ned i akselportene, når der skal måles. 

www.ohj38.dk kan du læse arbejdsholdet statusrapport pr. 22. januar 2009 og se billeder fra arbejdet. Se også avisartiklerne om dengang lokomotivet var udsat for flyangreb 1. okt 1944.

marts 2009

Nyt fra arbejdsholdene
Marts 2009

Høng

 


Køkkenet i Cu 4130 under ombygning

 


Rene sliber lister til Cr 3622

Køkkenet i Cu 4130 er i øjeblikket næsten helt adskilt pga den igangværende ombygning. Skabene modsat disken er gjort smallere for at få mere plads bag disken. Inde i skabene er diverse rørføringer ændret, så der i sidste ende bliver mere plads i skabene end før ombygningen.
Døren ind til køkkenet er bygget om til skydedør.

I Cr 3622 går den fremad med afslibning af gammel lak og bejdse på diverse lister. Når arbejdet er færdigt, skal listerne bejdses på ny og lakeres.

 


Find og Jens monterer nye brædder
på ladet af Mt 226

 


Jan-Erik monterer nødstop på Mt 226

Mt 226 er arbejdet med ombygning af trykluftbremsen snart færdigt. Den elektriske del af nødstop-anordningen er også færdig; nu mangler vi kun at monterer trækcylinderen og den magnetventil vi har bestilt. Nødstoppet kommer til at virke på denne måde: hvis et nødstop aktiveres, afbrydes strømmen til en magnetventil. Denne udlufter en trykluftcylinder så en fjeder kan trække dieselpumpen i stopstilling.
Pufferne er blevet monteret efter reparation; 2 af dem er udskiftet helt.
Kranen er blevet efterset af et eksternt firma. Der skulle skiftes 3 hydraulikslanger ellers er den i fin stand.


Før og efter slibning

 

april 2009

Nyt fra arbejdsholdene
April 2009

Høng


Køkkenet i Cu 4130

I Cu 4130 er arbejdet med samtalekøkkenet næsten færdigt. Der mangler kun lågerne foran det isolerede "kasseskab" under disken samt nogle lister. 

I Cr 3622 arbejdes fortsat med afslibning af lister mm og i Cu 4160 arbejdes med afrensning af løstsiddende maling fra loftet. 

Alle vognene er ved at blive grundigt gennemgået i forbindelse med det årlige syn, som skal være klaret senest 10. maj. 

 


Mt 226 i Gørlev 14. april 2009

Mt 226 blev prøvekørt lørdag 22/3 sammen med den tilsynsførende og godkendt. I forbindelse med prøvekørslen, blev kranen prøvebelastet af det eksterne kranfirma der tidligere har inspiceret kranens dele. Som prøvebelastning blev anvendt en betonklods på 1500 kg som kranfirmaet havde med.
Inden prøvekørslen, var troljens førerhus blevet malet i en flot gul farve. Folkeviddet har dog straks omdøbt troljen til Ht 226, da farven minder meget om "bus-gul". 
Efter prøvekørslen er der blevet arbejdet med at gøre sandingsanlægget færdigt. Der er bl.a. fremstillet helt nye sandkasser og sandingsrør, da de gamle dele var slemt ramt af stål-orm. 
Troljen er nu helt færdigt og klar til brug.

 


K 564 i værkstedet

 


Leo afmonterer tenderhane på
K 564

K564 skal der skiftes en enkelt knækket støttebolt i kedlen. Støttebolte sidder øverst i dørpladen, så en del af kedelbeklædningen i førerhuset samt fyrlågen er blevet afmonteret, så der er til at komme til. 
Endvidere arbejdes der med en del andre opgaver bl.a. bliver tenderhaner adskilt og ordnet da disse har været svære at dreje fra førerpladsen. 

OHJ 38 i Kalundborg

Her arbejdes fortsat med reparation af førerhusets øverste del. Det hele bliver nålehamret, så det gamle maling kommer af. Herefter skal der svejses en masse huller til, som har været lukket med "tyggegummi".

I akselportene mangler kun den sidste af de faste parter. Så skal akselkasserne prøvemonteres, så de sidste opmålinger kan foretages. For at lette dette arbejde, er der fremstillet nogle løfteværktøjer til akselkasserne. 

Arbejdet med at fremstille nye bøsninger til boltforbindelserne i fjederophæng og lign er kommet godt igang. 

Cylinderdækslerne er blevet sandblæst og koldgalvaniseret. 

Se billeder på www.ohj38.dk.