Nyt fra arbejdsholdene
Juni 2012

K 564

Kørslerne i Odsherred i maj gik rigtigt fint i forhold til den netop gennemførte undervognsrevision.
Til gengæld var det tydeligt at der var utætheder ved overhederelementerne.
Det gammelkendte problem med afbrændte ristestænger dukkede også op igen, så der var arbejde til arbejdsholdet igen.
Inden lokomotivet blev sat i drift i 2006 blev de gamle overhederelementer repareret, så vi viste godt at vi inden for en overskuelig fremtid skulle fremstille helt nye elementer. Arbejdet var da også begyndt; rørene var kortet af og bukket i facon, skabeloner fremstillet osv. Men da problemet nu var akut, gik svejsearbejdet og fremstillingen af samleklodser i gang. Da delene var klar, blev de TIG-svejset sammen.
Selvom TIG-svejsning er en "hurtig" proces, var der mange samlinger at svejse. En lørdag kom et par erfarne svejsere til hjælp, så arbejdet kom godt videre.
Efter færdiggørelsen af elementerne blev disse monteret og arbejdet med at redde ristestængerne gik i gang.
Som altid tager tingene længere tid end forventet, så igen måtte der ekstraarbejde til for at blive klar til næste køredag. Det lykkedes dog endnu engang at blive klar i tide.

Alle køretøjerne har gennemgået årligt syn

VNJ M2

Kølevandspumpe på Triangel-vognen VNJ M2 har været utæt. For at få repareret dette måtte bl.a. køleren afmonteres.
Da vandpumpen var færdig, blev det konstateret at et par ventiler er brændt af, så der er stadig arbejde på M2 inden den er klar igen.

Baneafdelingen

Baneafdelingen har prøveopstillet den nye pavillon på arealet ved vognhallen. Når der forligger byggetilladelse, vil den blive permanent opstillet. Så er der pludselig god plads til andre klubaktiviteter, f.eks. sikkerhedsundervisning.
Baneafdelingen har også fået tid til grenklipning og slåning af ukrudt ved Gørlev-sporet.

OHJ 38 i Kalundborg

Der arbejdes med montering af kobbelstænger, glidere osv.
Samtidigt er forberedelserne til nittearbejdet på kedlen gået i gang.
www.ohj38.dk