Nyt fra arbejdsholdene
April 2012

Høng

Under vores juletogskørselen blev
vi opmærksom på at det ene leje
på forløberen blev meget varmt.
Vi har nu løftet lokomotivet og er
ved at støbe et nyt leje til
erstatning for det defekte.