Nyt fra arbejdsholdene
December 2011

Høng

Siden sidst har arbejdet koncentreret sig om af få de 180m3 grusballast kørt ind i spor 2 og 3 i vognhallen, samt opretning af sporet i vognhallen.
 


Grøfterensning på Gørlevbanen
26. november 2011

Alt gruset er nu kørt ind og spor 3 er nu stoppet op og dermed helt færdigt. Der mangler ca 1½ vognlæs grus til spor 2 for at arbejdet kan blive helt færdigt.
Selvom sporet i vognhallen har krævet mange kræfter, er der alligevel blevet arbejdet i remisen.
På K 564 er udført almindeligt vedligeholdelse og der er også blevet arbejdet på de nye overhederelementer. I CXM 4508 skrider arbejdet med slibning og maling også fremad.
Kølevandstankene til OHJ 24 er blevet "åbnet" , dvs den ene endebund er blevet skåret af. Derefter er de blevet kørt til et firma hvor de skal sandblæses indvendigt.

 

Baneafdelingen har renset grøfter på Gørlev-banen. Der er dels brugt troljekran og håndkraft til grene og sten, dels en grøfterenser monteret på Unimoggen. 

Der er også blevet arbejdet en del i kulisserne. Y-toget VL Ym 60-Yp 154-Ys 260 har opnået overensstemmelseserklæringer til Banedanmark, DSB og Regionstog samt selvfølgeligt Gørlev-banen. Efterfølgende har VSVT fået fornyet ibrugtagningstilladelsen fra Trafikstyrelsen, så Y-toget kan nu anvendes til veterantogskørsel. Første ture bliver julekørsler mellem Slagelse og Gørlev 17-18 december. 

Et andet omfattende arbejde i kulissen har været udarbejdelse af sikkerhedsstyring for VSVT. Dette arbejde er en udløber af Bekendtgørelse 1354 om udøvelse af ikke erhvervsmæssig jernbanedrift. Sikkerhedsstyringen blev afleveret til godkendelse i Trafikstyrelsen 1/12 som angivet i vilkårene for VSVT`s tilladelse til veterantogsdrift.    

OHJ 38 i Klaundborg


Rammen på vej ned på hjulene

På Asnæsværket blev en milepæl i restaureringen af OHJ 38 nået mandag 28 november, da rammen blev løftet på hjulene igen. Efter flere års forberedelser tog operationen 4 timer. 
Læs mere og se billeder på www.ohj38.dk