Nyt fra arbejdsholdene
August 2011

Høng


Sporlægning i gang i spor 3

I vognhallen er arbejdsholdet godt i gang med at lægge spor 3. Det første stykke fra sporskiftet og ind i hallen er på plads, så nu mangler "kun" 80 meter spor i hallen. 

Den gamle værkstedskompressor, en 3 cylindret Espolin af ældre model, har opgivet ånden efter 30 års hårdt arbejde i remisen. Til erstatning er installeret en betydeligt nyere model som kun har kørt få timer siden sidste hovedeftersyn. Kompressorens plads er i en udbygning på træremisen, så der skulle trylles lidt for at få den gamle ud og den nye ind. 
 


Peter arbejder på VNJ M2

I forbindelse med kørslerne den første weekend på OHJ led risten i K 564 så meget overlast, at akut reparation var nødvendig. Et udrykkerhold blev trommet sammen og i Nykøbing Sj. blev den ødelagte rist pillet ud. Hjemme i remisen i Høng, måtte udrykkerholdet trylle temmelig meget og ringe til en del venner for at få repareret det der kunne repareres samt få fremstillet et antal nye ristestænger. Bagefter gik turen igen til Nykøbing Sj. for at lægge den nye rist i igen. 
Efter en meget flot holdindsats var lokomotivet kørerklar igen weekenden efter episoden, så det ikke blev nødvendigt at aflyse kørsler.    
     
I OHJ 24 arbejdes fortsat med udskiftning af brandskadede ledninger i lofterne over førerrummene. 
Sideløbende er de dele der tidligere er blevet afmonteret fra bl.a. kølevandsanlæg, nu rengjort og ved at blive malet. 

Cxm 4508 arbejdes fortsat med den udvendige beklædning. 
Der arbejdes også med driftsvedligeholdelse på Triangel-vognen VNJ M2. Som de andre køretøjer der er kommet fra Skælskør, må den først anvendes efter fornyet godkendelsesprocedurer. Dette indebærer ansøgning om overensstemmelseserklæringer til Banedanmark og Regionstog og derefter ansøgning om ibrugtagningstilladelse fra Trafikstyrelsen. 

OHJ 38 i Kalundborg

De nye vandkasser har været prøvemonteret på undervognen. Når vandkasserne er færdige, skal de overfladebehandles indvendigt af et eksternt firma.
Der arbejdes fortsat med reparation af kedelbeklædningen og reparation af delene til kobbelstængerne. 
Læs mere og se billeder på www.ohj38.dk