Nyt fra arbejdsholdene
April 2011

Skælskør og Høng


Enkelte endeperronsbrædder
skiftes i forbindelse med revision
af Cy4640

Skælskør arbejdes fortsat med "nedpakning" af en stor mængde reservedele og andre jernbaneeffekter. Endvidere er nedtagningen af den ensporede dampremise godt i gang. Remisen har oprindeligt stået på Magle Mølle papirfabrik i Næstved. 
Høng har der været travlt med de årlige syn af driftsvogne samt periodisk revision af Cy 4640 og Cu 4130. Cy 4640 og Cu 4130 har derfor været løftet for eftersyn af glidelejer, fjedre osv. På 4640 er der ved at blive skiftet enkelte endeperronsbrædder og på begge vogne er der skiftet enkelte trinbrætter. 
På Cxm 4508 arbejdes fortsat med den udvendige beklædning på den ene side. 
OHJ 24 er lofterne blevet malet 1.gang og der arbejdes forsat med revision af diverse komponenter til maskinrummene. De store køleblæsere (se billede under "december 2010") er efter endt revision blevet løftet på plads og monteret i taget. Der er fremstillede nye kølerelementer til lokomotivet på en kølerfabrik. 
Høng-holdet har også ryddet mere op i diverse lagervogne.


Et af de nyfremstillede
køleelementer til OHJ24 

 

Baneafdelingen

Baneafdelingen har renset grøfterne på Gørlev-strækningen. Der er også repareret nogle dræn så vandet kan komme væk. I Gørlev er arbejdet med reetableringen af strøm til stationsarealet færdigt. 

OHJ 38 i Kalundborg

På OHJ 38 er arbejdet med den ene af de nye sidevandkasser næsten færdig. En konsulent skal kigge på sandblæsningen af kassen inden den "lukkes". I mellemtiden arbejdes på den anden vandkasse. 
Arbejdsholdet er blevet "ramt" af krav om at alle der arbejder med "varmt arbejde" skal på kursus, så der er kun få personer på arbejdsholdet som pt. må arbejde med svejsning, slibning og brændere etc. Der arbejdes på at finde en løsning. 
Der arbejdes også med kedel-og cylinderbeklædning. Her skal skal der enkelte nye plader til. 
Der arbejdes også med tilpasning af kobbelstængerne. 
Arbejdet med hovedlejerne går også godt fremad. Lejerne er ved at blive boret ud til færdigt mål og skal derefter skrabes til. 
Se mere på www.ohj38.dk