Nyt fra arbejdsholdene
Januar 2011

Høng


"Ådslet 2"

Siden sidst har arbejdsholdet bl.a. arbejdet med småreparationer på materiellet efter julekørslerne ved Kalundborg midt i december. Materiellet skulle også gøres klar til DJK`s jubilæumsudflugt 15. januar og et særtog 16. januar. Der blev bl.a. vasket kedel ud på K 564. 
Skælskør-banens lejemål af området i Skælskør er blevet sagt op af udlejer, så der forestår et stort arbejde med at rydde området. Arbejdsholdet og baneafdelingen har derfor været i Skælskør en del gange, for at hjælpe til ved flytningen. Der er et stort lager af reservedele og spormateriel som skal flyttes fra Skælskør. 
I Skælskør har arbejdsholdet bl.a. hentet beklædningsbrædder som kan bruges til Cxm 4508. Vognen har pt. ingen beklædning, så der skal bruges en hel "vognfuld". 
Gravemaskinen "Ådslet" er blevet udrangeret efter den skade gearkassen led tilbage i oktober 2010. Til erstatning er indkøbt "Ådslet 2" som leveres snarest. Den "nye" gravemaskine er samme model (Volvo BM) og stand som den "afdøde".

OHJ 38 i Kalundborg


Carsten svejser vandkassen

Arbejdet med de nye vand kasser skrider godt fremad. 
I kedlens bundramme er hullerne nu gjort klar til nye nitter. Nitterne skal dog først fremstilles hos arbejdsholdet i Høng. Til selve nittearbejdet på bundrammen, anvendes nittebøjlen som også blev brugt ved nitningen af den nye rørhulsplade i røgkammeret.

På undervognen måles der nu op, for at få den rigtige afstand mellem cylindrene og drivakslen. Modsat andre lokomotiver, kan afstanden mellem lejerne i driv- og kobbelstængerne ikke justeres med mellemlæg. Den rigtige afstand skal derfor findes ved at måle afstanden mellem lejerne i stængerne og derefter bearbejde aksellejerne så afstanden kommer til at passe. 
Se mere på www.ohj38.dk 


Vandkasserne tager form