Nyt fra arbejdsholdene
Juni 2010

Høng

Cxm 4508 er taget ind på værkstedet igen og der arbejdes stadig med at skrabe maling af loftet.

I Cr 3622 arbejdes fortsat med afslibning af gammel lak på listerne i den ene vognhalvdel. 


Martin og Leo sliber den midterste
tagsektion til OHJ 24

OHJ 24 arbejdes fortsat med renovering af diverse elmotorer til køleblæsere osv. Inde i vognkassen arbejdes stadig med afrensning af beskadiget maling og der vaskes sod af der hvor malingen ikke er ødelagt. Adskillige dele er blevet afmonteret for at lette arbejdet. Således er de indvendige luftkanaler, som går fra luftindtaget i fronten til blæserne i generatorrummet, nedtaget, hvorefter de er renset og malet på ny. Udvendigt er taget slebet af og malet. Der er også slebet og grundmalet på selve vognkassen. 

På midtersektionen af taget er reparationen af diverse rustskader afsluttet. Taget er blevet renset af og det skal nu males. 
Området omkring remisen kræver også vedligeholde; således er sporskifternes kontravægte, populært kaldet Osten, blevet malet.    

Baneafdelingen

...har taget Unimoggen i brug. 


Unimoggen kan også klippe græs
og ukrudt

Køretøjet er overtaget fra Storebæltsforbindelsen hvor den var stationeret på Sprogø. Ved gode venners hjælp er den blevet udstyret med en grenklipper indkøbt til formålet. Unimoggen er udstyret med skinnehjul, så den kan anvendes som skinnekørende grenklipper på Gørlev-strækningen. 


Carl-Otto maler Høng-osten

I Gørlev arbejdes med 40 meters forlængelse af perronen. Den bliver så i alt 100 meter lang 
Der er blevet ryddet op på området i Gørlev og grøfterne er blevet tømt for diverse fremmedlegemer 
 


Finn styrer klippearmen med
kyndig hånd

I Gørlev arbejdes også med renovering af 2 ballastvogne, litra Th, som er kommet fra Skælskør. 
Beskæftigelsesafdelingen fra Kalundborg er stadig i gang med træfældning langs Høng - Gørlev strækningen. Mandskabsstyrken er dog reduceret til 1 mand, da beskæftigelsesafdelingen er blevet arbejdsramt.


Grenklipning lige uden for Høng

 

OHJ 38 i Kalundborg

På kedlen arbejdes stadig med at bore dårlige nitter ud af bundrammen. 
Overhederelementerne er ved at være færdige. 
Instrumenterne er blevet kontrolleret.
Omstyringsbukken er blevet renoveret og malet. 
Der arbejdes med bøsninger til fjederophænget på akselkasserne. 
Sidevandkasserne er blevet dampspulet indvendigt. Efter en omgang med nålehamrene, skal det vurderes hvor meget de skal repareres. 
Se billeder på www.ohj38.dk