Nyt fra arbejdsholdene
Maj 2010

Høng

Jan skraber maling af i Cxm 4508
Jan skraber maling af i Cxm 4508

I Cxm 4508 er skydedøren til den nye skillevæg blevet malet og monteret. Skillevæggen er derefter bygget færdig og nu arbejdes der med at skrabe maling af loftet. 

I Cr 3622 arbejdes fortsat med afslibning af gammel lak på listerne i den ene vognhalvdel. 

Cu 4011 har gennemgået periodisk revision af undervognen. Vognen har været løftet for kontrol af bl.a. aksellejer og fjedre. 
Alle driftsvogne er gået igennem det årlige syn. 


Generatorrummet i OHJ 24
med udstødningen fra den ene
motor i baggrunden

Efter branden i 2005 udførte et arbejdshold i Nykøbing Sj. et stort arbejde med at fjerne ødelagt maling udvendigt på lokomotivet og derefter grundmale det. Denne omgang har forhindret yderligere skader på vognkassen, men efter 5 år udendørs, er grundmalingen nu begyndt at skalle af. Derfor arbejdes der nu også med at fjerne afskallet grundmaling udvendigt på lokomotivet. 


Peter skraber maling af OHJ 24

OHJ 24 arbejdes fortsat med renovering af diverse elmotorer til køleblæsere osv. 
Inde i vognkassen arbejdes stadig med afrensning af beskadiget maling og der vaskes sod af der hvor malingen ikke er ødelagt.


Taget til OHJ 24 i træremissen

Midtersektionen af taget er flyttet ind i træremisen og reparationen af diverse rustskader er begyndt. Rustskaderne er opstået i de fordybninger hvor tagkølerne er placeret. Afløbene fra disse fordybninger har været stoppet, så regnvand osv. ikke har kunnet løbe væk. Når skaderne er repareret, etableres nye afløb med større gennemgangsareal.

Baneafdelingen

...har fældet nogle store træer på "Banemarken" i Høng hvor vognhallen skal bygges. Samtidigt er der ryddet op på området, så byggefirmaet kan komme til. Finansieringen af byggeriet er endnu ikke helt på plads, men byggeriet kan forhåbentligt starte i nær fremtid.

OHJ 38 i Kalundborg

Arbejdsholdet, som før var "arbejdsramt", er nu sygdomsramt i stedet. 
På kedlen arbejdes stadig med at bore dårlige nitter ud af bundrammen. Til dette er der fremstillet et nyt opmærkningsværktøj. 
Arbejdsholdet er i gang med at fremstille nogle reserve overhederelementer til K 564. 
Akselportene på drivakslen er nu færdige og der arbejdes på opmåling og tilretning af akselkasserne. 
Bremsetrækstængerne er blevet renoverede og malet. 
Se billeder på www.ohj38.dk

Skælskør

Her arbejdes primært med rydning i Dalmose og Sdr Bjerre. Skælskørbanen har haft sveller og andre spormaterialer opmagasineret her og alt skal fjernes med forholdsvis kort varsel. 
Der er flyttet nogle af baneafdelingens vogne fra Skælskør til Gørlev. 
I Skælskør oprettes et arbejdshold omkring Triangel-vognen HTJ M12.