Nyt fra arbejdsholdene
December 2009

Høng

11. december 2009

På Cxm 4508 er der svejset nye stykker i midterafstivningerne under endeperronen efter den nye pufferplanke er monteret. Indvendigt i vognen arbejdes med skydedøren, skillevæggen og vognens indvendige beklædning.
Vognen er i skrivende stund pakket ind i presenninger, da den måtte ud af værkstedet i 3 dage.
Der skulle nemlig være plads til at komme ned under Mt 226 som nu har været i drift 1 år. Da vi fik tilladelse til at tage troljen i brug, var der en betingelse med; troljen og især ombygningerne af bremsesystemet skulle synes og evalueres efter det første år. Troljen bestod og efter en lille ombygning må den også anvendes under køreledningsanlæg.

 


Skillevæggen i CXM 4508

 


martin tilpasser stykker til den
indvendige beklædning i
CXM 4508

 


Jan Bo varmer maling af lister til
CXM 4508

 


Martin arkiverer bagagenetsdele til
CXM 45008

 


Et udvalg af elmotorer til OHJ 24

​​​​​​​


Jan fjerner ledninger i OHJ 24

​​​​​​​På OHJ 24 arbejdes med renovering af diverse elmotorer til køleblæsere osv. De er blevet skilt ad og nu er et stort rensearbejde igang. Vingerne til tagkølerblæserne er sendt til glasblæsning og selve motorhusene er blevet renset og grundmalet. Rørene der fører til tagkølerelementerne er ordnet og grundmalet.


Peder arbejder på elmotor til
OHJ 24

 


Venmtilatorvinge til OHJ 24

 


Jens skærer skråstivere til


Jan Erik fejlsøger på
Ådslets elektriske
system

Baneafdelingen

...har, med hjælp fra vores faste vognmand, fået læsset sporammerne til vognhallen på nogle deploier. Sporammerne kan så, på det eksisterende "spor 1", trilles ind i den færdige hal og lægges ud med kran.


Sporrammer klar til at blive lagt i
den kommende vognhal.

Baneafdelingen har også prøveopstillet et enkelt spær til en planlagt vognhal i Gørlev. Spærrerne har ligget på lager i mange år men er ikke store nok til den projekterede vognhal i Høng. Det opstillede spær skal opmåles af vores landmåler med henblik på at søge byggetilladelse hos Kalundborg kommune.
Vognhallen i Gørlev forventes at blive 10,4 m bred og ca 30 meter lang.

OHJ 38 i Kalundborg

Arbejdsholdet er begyndt at fremstille de nye overhederelementer. Den gamle overheder blev fjernet i OHJ tiden, så det hele skal nyfremstilles. Arbejdsholdet har tidligere fremstillet de nye overhedersamlekasser.
Det stykke kraftdamprør der går fra røgkammeret til cylinderblokken skal nyfremstilles, da de gamle er hårdt ramt af tæring. Kraftdamrørene videre op til overhedersamlekassen blev nyfremstillet først i 80`erne, da lokomotivet sidst var i drift.
Der arbejdes fortsat på de sidste dele til akselportene.
Der arbejdes fortsat på slibning og maling af kobbel-og drivtængerne. Disse har kun været malet på ydersiden, så det er et stort arbejde at ordne dem på indersiden.
I røgkammeret bliver der fremstillet nye bæringer til gnistfangeren i rustfrit stål.
Kedlen skal vendes med bunden i været. Til dette formål er fremstillet specielle løftebeslag.
Nitterne i bundrammen er ved at blive undersøgt for revner mm med ultralyd
Der er ved at blive fremstillet nye smørerør til hovedlejerne. De gamle er udformet på flere forskellige måder. Dette bliver ændret så de er ens på alle lejerne.
Se billeder på www.ohj38.dk