Nyt fra arbejdsholdene
Oktober 2009

Høng

26. oktober 2019

På Cxm 4508 er den nye pufferplanke monteret. Den er fastgjort i begge sidevanger og nu skal der svejses nye stykker i midterafstivningerne under endeperronen.
Glideskinnen til døren i det nye skillerum er monteret og den ene side af skillerummet er gjort færdigt. Døren skal op og ned et par gange endnu inden den anden side kan gøres færdigt.
Cr 3622 arbejdes fortsat med afslibning af gammel lak.
På Ohj 24 blev den midterste sektion af taget løftet af lørdag 24/10. For at dette kunne gøres var der blevet afmonteret en del rørforbindelser og elektriske forbindelser indvendigt i lokomotivet og tagkølerne er også blevet afmonteret. Desuden er bl.a. begge kølevandstanke blevet afmonteret.

 


Den midterste tagsektion til OHJ24

 


Den nye pufferplanke til CXM4508

 

 


Carl Otto og Martin arbejder med
skillevæggen i CXM 4508

 


Den nye pufferplanke på
CXM 4508

 

 

Baneafdelingen

blev 24/10 færdig med at skifte dårlige sveller i det dobbelte sporskifte som blev lagt i Høng for nyligt. Der er i alt skiftet ca. 15 sveller

OHJ 38 i Kalundborg

Der arbejdes fortsat på dele til akselportene, men der mangler kun bearbejdning af 3 bagstykker.
Bremsecylinderne er blevet skilt ad og bliver efterset for rust osv. indvendigt.
Kobbelstængerne er ved at blive afrenset for rust og derefter malet
I den nærmeste fremtid kommer der en opdateret statusrapport på www.ohj38.dk