Nyt fra arbejdsholdene
Juli 2009

Høng

14. juli 2009

Nu hvor kørersæsonen er kommet godt i gang ligger arbejdet i remisen, traditionen tro, nærmest underdrejet. Alle mand er af huse for at bemande veterantoget. Lidt er der dog sket på de forskellige områder

Malerarbejdet i CU 4160 går fremad; der mangler kun at blive malet 3 kupeer.

Der har været udført noget driftsvedligeholdelse på K 564. Bl.a. har askekassevandingen været skilt ad, da der ikke kom noget vand igennem til askekassen. Det viste sig at alle de små 2mm huller i selve vandingsrørene, var stoppet af skidt. Disse blev boret og rørene monteret igen.

Cxm 4508 er taget ind på værkstedet igen, så arbejdet kan genoptages på vognen.

Der er blevet ryddet op i flere lagervogne, bl.a. OHJ Qa 301, som står på en sporramme ved træremisen. Adgangsvejen til vognen er også forbedret med en ny trappe op til endeperronnen.

Baneafdelingen

Baneafdelingen har klippet grene på Gørlev-sporet.
Der er også gang i et større planlægningsarbejde omkring flytningen af et par sporskifter fra København til området i Høng hvor vognhallen skal ligge. Sporskifterne er målt op i København og vognmanden som skal transportere sporskifterne har besigtiget sagerne.

Vogne

 


Cxm 4508 indvendig

 

 


Sidegangen i Cu 4160

 

OHJ 38 i Kalundborg

Her arbejdes på førerhustoppen, bl.a. med en forbedring af den måde vand fra taget skal løbe ned i tagrenden på.

Der arbejdes stadig på opmåling og færdiggørelse af dele til akselportene. De sidste opmålinger skal klarlægge hvor meget aksellejerne skal bearbejdes for at være helt færdige.

Se billeder og mere omtale på www.ohj38.dk