Nyt fra arbejdsholdene
Juni 2009

Høng

18. juni 2009

Cu 4130 er blevet malet udvendigt på den ene side.
Cu 4160 er væggene i sidegangen og indersiden af kupédørene malet færdigt. Der arbejdes nu med at male væggene i kupeerne.
På Cy 4640 er et par dårlige steder i taget blevet repareret og vognen har fået et nyt lag tagpap.
På K 564 er der skiftet en del bremseklodser. Samtidigt er arbejdet med at skifte en støttebolt i fyrkassens bagvæg begyndt. Fyrlågen og en del af beklædningen er blevet afmonteret, og støttebolten er boret igennem.
Samtidigt er flere af dampventilerne på fordelerstykket blevet slebet.


Diverse dele er afmonteret for at
skifte en støttebolt på K 564

Mt 226 er, efter endt ombygning af bremsesystemet, blevet godkendt til kørsel på både Regionstogs og Banedanmarks strækninger.

Baneafdelingen

Gørlev er arbejdet med at etablerer en 100 m lang perron næsten færdigt. Forkanten er etableret af nedbanket skinnestykker med sveller i mellem og der kørt en masse fyld på bag forkanten. Det hele er jævnet pænt af med håndkraft og der er sået græs bagefter.

 


Den færdige perron i Gørlev

VSVTs baneformand, Jan-Erik, har åbenbart forbindelserne i orden. I hvert fald begyndte det at regne 3 dage efter græsset var sået, så det har fået den bedst tænkelige start.
Nu mangler der kun at blive svejst nogle sikringsstykker på forkanten så perronen er helt færdig.
Arbejdet med perronen har været hjulpet godt på vej af baneafdelingens "nye" gravemaskine, som nu går under det lidet flatterende navn Ådslet
Baneafdelingen og Ådslet har også været i Høng for at rydde op omkring kulgården og dermed øge fremkommeligheden når vognmanden skal levere kul.

OHJ 38 i Kalundborg

Førerhuset er ved at blive malet. Taget er blevet repareret omkring hullet til fløjten.

Fyrlågen er ved at blive renoveret.

Der arbejdes med de sidste forberedelser, så hovedlejerne i akselkasserne kan bearbejdes færdigt. De skal bores ud på mål og endefladen skal rettes til, så sidebevægeligheden bliver rigtig.

Speedometret er blevet renoveret og prøvekørt i drejebænken. Det fungerer ved at en remtrukket pumpe, ved en af akslerne, pumper en væskesøjle op i armaturet i førerhuset. Speedometret fungere fint men er ikke blevet kalibreret.

Se billeder og mere omtale på www.ohj38.dk

 


Speedometeret i OHJ 38 inden
lokomotivet blev skilt ad i
efteråret 2003