Nyt fra arbejdsholdene
Oktober 2008

Høng

På Rangertraktor 2 er fremstillingen af det nye førerhus godt i gang. De enkelte dele er skåret ud af rektangulært rør og der arbejdes med at svejse delene sammen.
Traktorens øvrige dele får en kærlig hånd nu den er skilt ad.

Motoren brugte næsten lige så meget smøreolie som dieselolie men da en "danskvands kur" faldt heldigt ud, er det er dog besluttet ikke at skille motoren ad alligevel. Danskvandskuren består i at lade motoren indsuge forstøvet danskvand mens den kører. Behandlingen løsner de fastsiddende olieskraberinge og olieforbruget bliver så mere normalt.

Cafevognen, Cu 4130, er meget populær blandt de rejsende. Dette kan ses på stolene som efterhånden var blevet noget løse i samlingerne. Stolene bliver derfor skilt ad og limet sammen på ny.

 


Lars arbejder på rangertraktor 2

 

 

K 564

På K 564 arbejdes bl.a. med renovering af vandstandsarmaturerne. Armaturerne i førersiden er blevet afmonteret så pakningerne i hurtiglukkerne kan skiftes. I fyrkassen er forberedelserne til støbning af en murbue i gang. Der bliver bygget en støbeform af træ på stedet, hvorefter murbuen støbes af ildfast materiale fra Hasle Refractories.
Støbeformen forsvinder helt automatisk når der tændes op første gang.
 

 


K 564 uden vandstandsamaturer
i førersiden

 


Dele til vandstandsamaturerne på
K 564

 


K 564, rangertraktor 2 og OHJ 24
ved træremisen i Høng

 

Baneafdelingen

Følgevogn 1 bliver brugt flittigt bag Skinnekost 1, når der samles affald, træ og andre sager op af grøfterne langs banen til Gørlev. Der har ikke været ryddet op i grøfterne i mange år, så der ligger store mængder der skal fjernes.

Pga sporterrænets udformning i Gørlev, kan lokomotivet ikke omløbe toget, mens toget holder ved perronen ved stationsbygning. Derfor har toget standset et sted hvor det var muligt at løbe om, og så har togpersonalet stillet skamler ud for trinene på vognene.
Denne løsning har været af midlertidig karakter og baneafdelingen forbereder derfor i øjeblikket bygningen af en "sidebaneperron" i Gørlev. Perronforkanten bliver af sveller mellem nedrammede skinnestykker. I den nærmeste fremtid skal et firma prøver at banke 4 skinnestykker ned for at høste erfaring med metoden. Herefter tages stilling til hvordan resten skal udføres. Perronen skal være 100 m lang for at hele toget kan holde der når Cxm 4508 kommer med i toget.

OHJ 38 i Kalundborg

Reparationen af føringssporene i akselportene er næsten færdig og der arbejdes ihærdigt på reparation af stillekilerne til akselportene.

Der arbejdes stadig med fremstilling af smørerpuder til hjullejerne. Smørepuderne bliver standardiseret og der fremstillet også nye "smørepudestel"(holder for smørepuderne).

De nye krydshovedsko til det ene krydshoved er fremstillet, betalt af en privat sponsor og der arbejdes nu med monteringen.

Ventilen til dampvarmen er blevet renoveret. Den var groet helt sammen, så delene er blevet glasblæst og samlet igen.

Se billeder på www.ohj38.dk.