Nyt fra arbejdsholdene
Juli 2008

Vognene i Høng

Revisionen af Eh 6762 er nu afsluttet. Der måtte fremstilles en ny stillebolt til ene fjederophæng, da den gamle knækkede under afmontering. Hjulsættene har været til afdrejning og der er fremstillet nu bolte med fedtsmøring til bremsetøjet. Vognen har også fået ny hjælpeluftbeholder.

Baneafdelingen

Efter en kæmpe indsats fra baneafdelingen, til tider med hjælp fra "tvangsudskrevne" familiemedlemmer, kunne Gørlev-sporet meldes klart hele 3 dage før indvielsesturen for kommunalbestyrelsen og andre indbudte gæster.

Opgaverne langs sporet er mangeartede; her er et udsnit af de opgaver der er løst i løbet af den sidste måned:
Grøftens rørløb under en markvej (overkørsel 34) var stoppet. Et nyt rør er blevet gravet ned så vandet igen kan løbe frit.
Flere steder var sporvidden for smal. Dette er blevet justeret ved at skrue svelleskruerne op på 5-6 sveller, flytte underlagspladerne, bore nye huller og derefter skrue skinnerne fast igen, alt i alt et stort arbejde.
Ved de 3 "asfaltveje" over banen står blinkanlæg som har været ude af drift i mange år. I samråd med tilsynet, er det besluttet ikke at reetablere blinkanlæggene. I stedet standser toget foran vejene og 2 vejvagter standser vejtrafikken inden toget kører over. Lamper og klokker er så blevet fjernet fra blinkanlæggene og i stedet er der opsat skilte "Se efter toget".
Efter omfattende grenklipning med maskiner, er de sidste grene klippet med håndkraft.

 


Baneafdelingen rykker ud

 


Underlagsplade rettes til

​​​​​​​


Opsætning af skilte i
nattens mulm og mørke

 

OHJ 38 i Kalundborg

Der arbejdes stadig med reparationen af dele til undervognen. Slid bliver svejset op og delene bliver fræset på ny. Specielt akselportene på de midterste aksler er meget slidt.

Mellem forreste kobbelhjulsæt og forløberen ligger en fjederbalance under midten af lokomotivet. Smøringen af bolten i midten af denne langsgående fjederbalance bliver lavet om til central fedtsmøring.

Der arbejdes stadig med svejsning af tæringer i røgkammeret.

Der skal fremstilles nye krydshovedsko, som laves af stangmateriale i stedet for af støbegods. Arbejdsholdet har fundet en sponsor så bearbejdningen bliver lavet "de i byen".

Der arbejdes også med maling af smådele.

Arbejdsholdet var også ramt af pædagogstrejken, da flere medlemmer er bedsteforældre og måtte træde hjælpende til.

Se mere på www.ohj38.dk.