Nyt fra arbejdsholdene
Juni 2008

Høng

Revisionen af Eh 6762 er stadig i fuld gang. Fjedrene er nedtaget for eftersyn og smøring. Hjulsættene er i skrivende stund til afdrejning hos et eksternt firma.
Der arbejdes stadig med fremstilling af bolte til bremsetøjet samt eftersyn af diverse dele til undervognen.
Til Cu 4011 er Mette i gang med at fremstille nye bagagenet som "hjemmeopgave". Forud er gået en del forsøg med diverse materialer, samt afprøvning af teknikker. Nu kører det på skinner og resultatet ser fantastisk godt ud.


deke tuk fhederioglbg op Eh-vogn

 


Gammelt bagagenet i Cu 4011

 


Nyt bagagenet i Cu 4011

 

K 564

Der er skiftet ca 20 ristestænger. Dem vi havde på lager passede ikke helt, så de skulle fræses til i begge ender inden de blev lagt i.
Alle kedlens renseklapper er blevet ordnet og nummereret så det er lettere at finde ud af hvor de hører til.
Damprøret til cylindersmørerapparatet er bygget om så det har fået et bedre forløb.

OHJ 24

I øjeblikket vaskes sod væk i maskin-,generator- og førerrum. Ca. 80% kan vaskes væk, mens det øvrige skal males på ny. Der arbejdes også med opsætning af arbejdslys i maskin- og generatorrum, så arbejdet ikke skal foregå med håndlygter.

Baneafdelingen

Vi har nu modtaget Trafikstyrelsens sikkerhedsgodkendelse til at køre på Gørlev-sporet.
Det eneste formalia der nu mangler, er Banedanmarks underskrift på skødet. For at skødet kan skrives under, manglede kun den sidste tilkendegivelse fra Trafikstyrelsen og det er nu på plads.

 


Gørlev-strækningen før klipning

 


Gørlev-strækningen efter klipning

Ud over de allersidste formalia mangler endnu en del praktisk arbejde, bl.a. grenklipning. Den første del er udført af et eksternt firma og det resterende udføres af et andet firma snarest.
Der er også en grøft der skal ordnes; et rør er stoppet under en markvej.
Baneafdelingens arbejde er blevet besværliggjort af at bagakslen er knækket på Skinnekost 1. Sk1 bruges også som en slags trojle, så nu skal værktøjet bringes ud til arbejdsstedet på anden vis indtil Sk 1 er repareret igen.
Selvom der stadig restere noget manuelt arbejde, tor vi nu så meget på sagen, at vi har valgt at offentliggøre køreplaner med Gørlev som destination.

OHJ 38 i Kalundborg

Der arbejdes fortrinsvis med reparationen af dele til undervognen. Slid bliver svejset op og delene bliver fræset på ny.
Hjulsættenes modstand er blevet målt af vores tilsynsførende og alle var OK.
Mellem forreste kobbelhjulsæt og forløberen ligger en fjederbalance under midten af lokomotivet. Bolten i midten af balancen skal ud for at kontrollere at smøringen virker, men dette har vist sig meget svært, sikkert pga. slid på bolten, så der arbejdes med en brugbar metode.
Der arbejdes stadig med svejsning af tæringer i røgkammeret.
Arbejdsholdet leder også efter en sponsor til overhederelementer og til støbning af nye krydshovedsko.

Se mere på www.ohj38.dk .

Vognhal i Høng

Vestsjællands Veterantog har købt et areal af Vestsjællands Lokalbaner i syd-enden af Høng station, nærmere bestemt langs "DLG-sporet". Arealet skal bruges til en vognhal.
Forarbejdet har stået på gennem lang tid, bl.a. har den gamle Høng kommune gennemført en nabohøring. Med købet er planerne om vognhallen rykket ind i næste fase, hvor der skal søges byggetilladelse. Samtidigt er bestyrelsen startet på at finde midlerne til opførelsen af hallen.
Fra Viby Sj. har vi fået en del sporrammer fra sidesporene som netop er blevet taget op. Der er rigeligt med sporrammer til de spor der skal være i vognhallen. Vi mangler således kun 2 sporskifter for at have de nødvendige spormaterialer på lager.

På arealet er der bygget en kulgård, så vores kullager ikke skal ligge direkte på jorden. Dette har givet problemer ved nogle kørsler, da det ikke kunne undgås at få både grus og sten med på tenderen når kullene blev læsset.