Nyt fra arbejdsholdene
December 2007

Høng

På K 564 er kedlen blevet vasket ud.
Overhedertermometret er kommet retur fra reparation hos leverandøren, men er ikke blevet monteret endnu.
På bagsejlet mellem lokomotivets tag og tenderen er der lavet nogle forbedringer, så det er lettere at monterer.

Cxm 4508 har stået inden i stenremisen den sidste måneds tid mens taget på vognen er blevet repareret. Den fylder så meget i remisen, at det er lettere at gå gennem vognen end at komme forbi den. Det betyder selvfølgeligt også at arbejdsforholdene i remisen er trange for tiden.

Inden reparationen af taget og spærene gik i gang, er vognkassens sider blevet trukket ind på plads v.hj.a. nogle stænger rundjern som går på tværs af vognen. Vognkassen var også ekset lidt på langs, så den er blevet trukket på plads ved et par store nikketaljer. Senere skal vognen have en indvendig jernafstivning i stil med afstivningen i Cu 4130 og så bliver rundjernene fjernet igen.

Taget og gulvet i vognen er nu blevet repareret og der arbejdes med at reparere spærene.
Al den hamren og banken på vognen har den sidegevinst, at en masse løs maling drysser ned. Det maling der ikke ryger ned af sig selv, er vi ved at også fjerne.

Neden under vogne er alt bremsetøjet blevet afmonteret så vi kan renovere det med nye bolte og bøsninger. Rør og beholdere samt den gamle styreventil til trykluftbremsen er blevet fjernet. Senere skal noget nyt monteres.
Dampvarmerøret er også skåret ned. Der skal monteres et nyt rør på en ny placering, så det bliver lettere at lave rørføringen til de nye dampvarmeradiatorer.

Eh 6762 er det indvendige malerarbejde færdigt

 


Cxm 4508 i Høng remise

 


Cxm 4508 indvendig.
13. november 2007

​​​​​​​


Carl Otto reparerer taget på
Cxm 4508

 

OHJ 38 i Kalundborg

på Asnæsværket i Kalundborg
Arbejdsholdet er færdigt med at bore nittehuller til den nye rørhulsplade. Der mangler således kun en mindre ombygning af nittebøjlen for at rørhulspladen kan nittes i.
På undervognen arbejdes med opmåling af de nye dele til akselportene: stillekiler, mellemstykker etc.
Ombygningen af lanternerne til diodelys er næsten færdig.
De boltevarer Asnæsværket har doneret, er lagt på plads i de nye hylder.

Afdrejningen af løbefladerne på driv og kobbelhjul har drillet en hel del pga. nogle meget hårde pletter i overfladen. De hårde pletter skyldes lokal hærdning når lokomotivet bremser. Drejeplatterne blev slået i stykker når de hårde punkter passerede værktøjet. Efter en del eksperimenter, er der fundet en plattetype der kan bruges til den første spån og derefter skiftes til en anden type og bearbejdningen gøres færdig.

Se mere: www.ohj38.dk