Nyt fra arbejdsholdene
November 2007

Høng

På K 564 er der lavet lidt driftsvedligeholdelse. Der er monteret en ny fødeventil i fyrbødersiden og overhedertermometret er afmonteret og sendt til reparation hos leverandøren.

2 mand fra arbejdsholdet har brugt nogle fridage på at lægge nyt tagpap på resten af de vogne vi hentede i Hvalsø tidligere på året. Det drejer sig om Hd 38 121Hd 38 375 og Cu 4009 (kun underpap). På Cy 4626 er taget i så dårlig stand at man ikke kan gå på det, så taget er dækket med en presenning i stedet.

Cxm 4508 er kakkelovnen og skillevæggen fjernet. Vognen er skubbet ind i stenremisen, da det regnede ind i den, selv om der er en presenning på taget. Taget skal repareres mens vognen står indenfor og samtidigt er vi begyndt at afmontere bremsetøjet.
Den ene ungarske hjælpefjeder (med ophæng) er skåret ud af hovedvangen. Den sad underligt på skrå og det viste sig at være pga. rustansamlinger mellem ophænget og hovedvangen. Den ene nitte var sågar revet over. Ophænget bliver nittet til et nyt stykke hovedvange som efterfølgende bliver svejset i hovedvangen.

Vi har fået afdrejet 2 reserve hjulsæt. Det ene hjulsæt på Cu 4011 bliver skiftet snarest pga. flader på hjulene og et hjulsæt skal skiftes på Cu 4160 pga. slid..

Eh 6762 bliver der malet og sat flere hylder op i det gamle toldgodsrum. Hylderne skal bruges som lagerplads for salgsvarer.

Cr 3622 arbejdes fortsat med at skrabes gammel lak af og afmonterer diverse dele.

Arbejdsholdet var i Holbæk 27/10 for at hjælpe til med ved præsentationen af Vestsjællands Lokalbaners nye LINT - tog. Opgaverne bestod i at stille mad frem, dele ting ud, flytte borde osv.

Arbejdsholdet havde traditionen tro en VSVT stand på den store modelbyttedag i Tømmeruphallen 4/11.

 


Hd 375 før den fik nyt tagpap

 


Jens sømmer tagpap

​​​​​​​


Cxm fylder godt i stenremisen

​​​​​​​


Ophæng til ungarsk hjælpefjeder
klar til at blive nittet

 

 

Vores nye rangertraktor, Rt 2, har et stykke tid stået og ventet på at blive klar til drift. Nu er køleren blevet loddet og baghjulene er afmonteret så der kan sættes nye dæk på.

 


Rangertraktor 2 - International 844

 

OHJ 38 i Kalundborg

På kedlen arbejdes med boring af de sidste nittehuller i den nye rørhulsplade. Det er samtidigt besluttet ikke at lave et drejebeslag til kedlen men i stedet ændre nittebøjlen så den kan drejes rundt i forhold til kedlen.
Den anden førerhusside er næsten færdig.
Opmåling af undervognen er færdig og arbejdet med at fræse nye dele til akselportene er begyndt.
I værkstedet er der lavet plads til 20 paller med boltevarer i tommestørrelse som Asnæsværket har doneret.
Efter anbefaling fra den tilsynsførende, er det blevet besluttet at afdreje kobbel- og drivhjulsættene, så de er helt "friske" når de monteres i undervognen. Arbejdet udføres i Asnæsværkets store drejebænk.
På www.ohj38.dk er der nye billeder bl.a. af hjulafdrejningen.

OHJ 24

Arbejdet på lokomotivet ligger stadig stille da det kniber arbejdsholdet at finde dage hvor de kan mødes i Nykøbing Sj..
Holdet har Dinitrol-behandlet de sidste reservedele til OHJ 24. I bunken af dele, var der også ting der hørte til andre køretøjer. Disse dele bliver tilbudt til de foreninger der har pågældende køretøjer.
Blandt reservedelene til OHJ 24 er bl.a. topstykker, cylinderforinger og stempler.