Nyt fra arbejdsholdene
Maj 2007

Høng

K 564 er i øjeblikket lejet ud til Nordsjællands Veterantog, så arbejdsopgaverne har været lidt anderledes end de plejer.
Vi har bl.a. fået ryddet op i ubrugeligt værktøj og materialer og et længe næret ønske om at komme af med vores dynge af gammelt jern er opfyldt. Det gik der også flere "arbejdsdage" med.
Et andet meget stort ønske er opfyldt; vi har fået 2 forholdsvis nye drejebænke i stedet for de 2 antikke som vi har haft i mange år. De nye drejebænke kommer fra Frederiksværkbanens værksted i Hundested, hvor vi selv har hentet dem. De er endnu ikke sat på plads i Høng, men vil blive det snarest. De gamle drejebænke skal først flyttes og der skal ændres lidt på indretningen i værkstedet.

Til OHJ 38 har vi, med hjælp fra Erik Rothmann, fremstillet ca. 80 nye nitter som skal bruges til at nitte den nye rørhulsplade i kedlen med.

Arbejdsholdet har også været 2 dage i Hvalsø for at sortere, rydde op og indvinde reservedele. Pladsen i Hvalsø skal ryddes snarest, så vi det er vi ved at forberede. Nogle af køretøjerne skal til Høng, resten skal til vognhallen i Marslev.
Efter aftale med hovedforeningen bliver Cy 4638 hugget op. Vognens tag er råddent og der er ikke noget indmad i vognen, som har været brugt af signaltjenesten ved DSB. Beklædningsbrædderne fejler derimod ikke noget, så de er blevet skruet af med genbrug for øje.

 

Vognene i Høng

På flere af vognene er endeperronslåger osv. blevet malet.

Cy 4640 er arbejdet med at skiftet beklædningsbrædder af fyr afsluttet og vognen er ved at blive malet udvendigt.

Cu 4011 arbejdes stadig med at male vognen indvendigt.

 

 


TekstLars og Jens afmonterer
drejebænk i Hundested

 

Bestyrelsen

Her i foråret 2007 har bestyrelsen arbejdet hårdt på at få afklaret fremtiden for Gørlev-sporet. Håbet er at Kalundborg kommune vil købe sporet af Banedanmark og at vi så kan køre veterantog på nogenlunde samme vilkår som Mariager-banen gør det. I skrivende stund er der ikke fundet en endelig løsning, så det er fortsat usikkert om vi kan gennemfører de planlagte kørsler mellem Høng og Gørlev til sommer.

Et andet område der arbejdes med, er planerne om en vognhal i Høng. Høng kommune gennemførte sidste år en nabohøring og Vestsjællands Lokalbaner er positive overfor ideen. Lige nu mangler vi en lejeaftale om arealet, for at kunne søge om byggetilladelse. Næste skridt bliver ansøgninger til forskellige fonde om midler til byggeriet.

Et andet område der er brugt en del kræfter på, er de køretøjer der står udendørs i Hvalsø. Af hensyn til bevarelsen af køretøjerne, og til dels på grund af naboklager, har det været nødvendigt at finde et nyt opbevaringssted. Vestsjællands Veterantog har heller ikke mulighed for, i en overskuelig fremtid, at sætte alle køretøjerne i stand. I samarbejde DJK`s hovedbestyrelse, er det blevet bestemt hvilke køretøjer der skal flyttes til Høng og hvilke der skal til DJK`s vognhal i Marslev.

Bestyrelsen er også involveret i planlægningen af kørslen for Regentparret den 13. juni. Der har været hektisk mødeaktivitet den sidste måneds tid for at få detaljerne på pladsStøtteforeningen

Der arbejdes med ideer til nye souvenirs, bl.a. en ny udgave af sidste års succes, trøjen med billedet af veterantoget.

OHJ 24

I den forløbne måned, er de fleste af de sidste reservedele flyttet fra Nykøbing Sj. til Asnæsværket. De dele som allerede var blevet rustbeskyttet på Asnæsværket, er flyttet til en lagervogn i Gørlev. Skinnebussen der stod foran OHJ 24 i Nykøbing Sj. remise er blevet flyttet, så fremover vil det være lettere at komme til at arbejde på lokomotivet.

OHJ 38 i Kalundborg

Rammen er nu grundmalet og arbejdet med at male den sort starter snarest.
Fodpladen er blevet repareret ved smørerapparatet.
Den midterste kedelbærer er monteret på det nye låg til rammevandkassen. Stillekilerne til akselportene er blevet skilt ad og nye dele skal fremstilles Hos et firma i Roskilde er der støbt nyt hvidtmetal i alle hovedlejerne.
Se mere på hjemmesiden www.ohj38.dk

 


Nye nitter til OHJ 38