Nyt fra arbejdsholdene
Januar 2007

K 564

Siden kørslerne i december er der arbejdet på at udbedre småfejl, bl.a. utætte pakninger. Der var knækket en ristestang under kørslerne på OHJ og et eftersyn afslørede revner i adskillige af stængerne. Ristestængerne er støbte og reagere derfor anderledes på for høj varme end smedede stænger der kommer til at hænge meget på midten. De revnede stænger bliver byttet ud med nye. Nu da flere af ristestængerne alligevel var ude, blev lejligheden benyttet til at fjerne fuglerederne fra rørene i fyrkassen. I denne sammenhæng har fuglereder ikke noget med vores flyvende venner at gøre, men en betegnelse for ansamlinger af kulrester på rørenderne.

 


Jan fjerner fuglereder fra
rørenderne i fyrkassen -
et stort arbejde

 

Regulatorhåndtaget og omstyringshåndtaget er sendt ind til matforkromning. Disse håndtag ruster meget hurtigt når det varme lokomotiv køres ind i remisen og skal så pudses inden næste kørsel. Det skulle vi så undgå i fremtiden.

 


Leo skifter pakning i damprøret
til turbegeneratoren

 

Har du lyst til at deltage i arbejdet i Høng remise, er du velkommen til at kontakte Lars B. Christiansen,
24 68 78 90, eller kigge ind i remisen
tirsdag 1800 til 2230 eller
lørdag 0900 til 1700

Vognene i Høng

Arbejdet med at skifte dårlige beklædningsbrædder på flere af vognene er afsluttet.
I cafevognen CU 4130 arbejdes der med at installere dampvarmeanlæg. Vognen har hverken haft dampvarmeledning eller varmeanlæg i den tid den har været i drift i jernbaneklubben, så det er et større arbejde.

 


Ribberør under indbygning i
Cu 4130

 

Vi har købt nogle ribberør der ikke fylder så meget, så der er plads til dem langs ydervæggen. Der skal også fremstilles specielle radiatorskjulere af plade med kløver-mønster.
Der vil ikke blive installeret et sindrigt styringssystem, kun en hane i begge ender af ribberøret. Dette har fungeret fint i CY 4640 hvor der blev indbygget varmeanlæg for flere år siden.

Senere vil vi installere dampvarmesystem i CU 4160, som er den vogn sidste der mangler.

Eh 6762 er blevet malet indvendigt.

 


Tommy ordner dampvarmehane
til Cu 4130

 


Hygge i remisens kaffestue,
16. januar 2007

 

OHJ 24

Arbejdet med at grundmale lokomotivet ligger stille i øjeblikket pga. udendørstemperaturen. Der arbejdes dog stadig med at flytte reservedele og rustbehandle disse.

En af de store udfordringer for arbejdsholdet er at få koordineret arbejdsdagene, da flere på arbejdsholdet har skiftende arbejdstider eller tilkaldevagt.

OHJ 38 i Kalundborg

Et par mand er gået i gang med at løse de sidste opgaver der mangler på kedlen, inden den nye rørhulsplade kan nittes i.
De store kedelrør er svejset færdigt og næste opgave for svejseren er fremstilling af de nye overhederelementer.
Der arbejdes stadig med grundmaling af rammen og maling af diverse "smådele" såsom sandkassen.
Den midterste kedelbærer er under reparation. Samtidigt er rammevandkassen ved at blive renset indvendigt, så det nye låg kan boltes på.
Der arbejdes også med revision af diverse armaturer, så de kan ligge klar til montage senere.

Arbejdsholdet har lidt under personalereduktionerne på Asnæsværket i den senere tid; på et tidspunkt var arbejdsholdet halveret i forhold til starten i december 2003. Men nu er et par nye folk startet på arbejdsholdet, så det "vokser" igen.

Arbejdsholdets hjemmeside har fået ny redaktør. Den hidtidige redaktør skal tiltræde et nyt job på Grønland, så det har knebet med opdateringerne i den seneste tid. Dette skulle der gerne blive rådet bod på nu.

Hvis du har et ønske om at deltage i arbejdet med OHJ 38, er det desværre ikke sikkert at du kan få dit ønske opfyldt. På grund af sikkerheds- og adgangsforhold på Asnæsværket, er det kun medlemmer af Asnæsværkets personaleforening der kan deltage i arbejdet.