Nyt fra arbejdsholdene
November 2006

Høng

I slutningen af oktober, måtte arbejdsholdet bruge en hel del tid på at skifte de ruder i remisen, der blev smadret ved hærværket samt på at rydde glasskår op. Ærgerligt at der går tid fra arbejdet med veterantoget, men en glarmesterregning er heller ikke sjov. Udendørs er de fældede træer hugget op til flis, som derefter er fordelt rundt om stenremisen som ukrudtforebyggelse.

K 564 Sikkerhedsventilerne har været adskilt og er blevet slebet. I den ene blev fjederen skiftet og vi har åbenbart ramt rigtigt, for den forskrækkelige summen der kom fra sikkerhedsventilerne omkring 11 kg/cm2 er forsvundet. Vi har været nødt til at skifte adskillige pakninger rundt om på lokomotivet. Ved revisionen blev der i stor udstrækning anvendt et moderne pakningsmateriale som erstatning for asbestholdigt pakningsmateriale. Det moderne materiale bliver brugt til at tætne for damp i industrien, men har desværre vist sig ikke at kunne holde til driftsbetingelserne visse steder på vores damplokomotiv. Vi har fundet et par stykker Klingerit nederst i gemmerne og disse er taget i anvendelse hvor det moderne har givet op. Vi har fra Klinger Danmark fået anbefalet et pakningsmateriale lavet af grafit med indlæg af rustfrit stål. Dette materiale vil blive afprøvet et sted hvor pakningen er nem at skifte hvis det ikke kan holde.

 


Fjedre til sikkerhedsventilerne
på K 564

 


Slibning af sikkerhedsventilerne
på K 564

​​​​​​​


Tenderlejet bliver boret ud i den
nye fræser

​​​​​​​


Leo polerer akselsølen
på tenderen

De forskellige vedligeholdelsesarbejder, der skulle laves inden "lejeprøvekørslen", var færdige så vi kunne fyrer lokomotivet op onsdag 8. november og kører torsdag 9. november. Om onsdagen blev sikkerhedsventilerne indstillet og lokomotivet kontrolleret for utætheder ved diverse rørsamlinger osv. Torsdag kørte vi så af sted mod Tølløse med den normale vognstamme på slæb. Undervejs blev lejerne kontrolleret flere gange og alt var i orden. Optimismen var således stor. I Tølløse blev ØSJS 6 rangeret ind i toget, så den kunne blive trukket med til Høng. På tilbagevejen kunne vi konstatere at det formastelige tenderleje varmede igen. Optimismen blev således vendt til skuffelse.

En anden ting der arbejdes på, er instrumentbelysningen i førerrummet. Dette skal være klar til kørslerne i december
 


Jan og Jan Erik aftaler
placeringen af instrumentlyset

Vel hjemme igen blev lejet skilt ad. Det har vi efterhånden fået taget på, med en nyudviklet metode, så lejet kan skilles ad uden at tenderen skal løftes. Smørepuden havde taget skade af varmen og lejepanden viste tegn på slid men den var ikke brændt af. Vi har alligevel valgt at støbe lejet om pga. sliddet. Samtidigt kan vi ændre smørekanalerne i lejet til en bedre model. Akselsølen er samtidigt poleret helt blank og smørepudens konstruktion skal undersøges meget nøje.

Vognene Der arbejdes stadigt med at skifte beklædningsbrædder på flere af vognene.


Carl Otto er ved at lime et
hjørnestykke til beklædningen
på Eh 6762

 

 


ØSJS 6 rangeres hen på K 564
i Tølløse 9/11-2006

 

 

OHJ 38

Der arbejdes i øjeblikket med at male både hjulsæt og undervogn.

Det nye stykke plade til rammeafstivningen under røgkammeret er blevet monteret og der arbejdes på det nye låg til rammevandkassen.

De nye kedelrør er blevet kortet af på længde og de stykker der er kortet af bliver svejset sammen for at give de sidste rør der skal bruges.

På det nye stykke rundkedel er der svejset flanger på til fødeventilerne.

Se nye billeder på www.ohj38.dk

OHJ 24

Arbejdet med at grundmale lokomotivet går fremad, men er ikke færdigt endnu.

Arbejdsholdet er også i gang med at flytte og Dinitrol-behandle de resterende reserve dele.

 


OHJ 24 foran remisen i
Nykøbing Sj., 17/9-2006

 


OHJ 24 grundmales 17/9-2006