Nyt fra arbejdsholdene
August 2006

Høng

Den forløbne måned har været meget hektisk mht til kørsler, 14 kørerdage er det blevet til.
Sidste uge i juli kørte veterantoget således 5 dage i træk.
Det har sat sit præg på arbejdsholdene hvor de fleste har været aktive som personale på kørslerne.

De få dage veterantoget har holdt stille, har der været meget travlt for at få klaret driftsvedligeholdelsen og forberedelserne til kørslerne.
Efter kørslerne i Odsherred, hvor K 564 var væk hjemmefra i 10 dage, måtte et par mand arbejde ekstra for at få klaret vedligeholdelsen, inden afgang mod Odense d. 17. aug 2006.

Som nævnt ovenfor, er det hovedsagligt driftsvedligeholdelse på K 564 og vognene der er arbejdet med.

Driftsvedligeholdelsen på K 564 har bl.a. bestået i:

  • efterspænding eller udskiftning af utætte pakninger
  • efterspænding af kiler ved hjullejer og i gangtøj
  • udvask af kedlen flere gange
  • reparation af askekassetræk
  • eftervalsning af et par utætte overhederrør

Nogle af opgaverne er lige til at gå til mens andre kræver at der først adskilles en hel del.
Udvask af kedlen tager 3-4 mand en hel aften, hovedsagligt pga. de mange gnistfangere i røgkammeret, som først skal afmonteres og siden sættes på plads igen.
For at valse rør skal halvdelen af risten tages ud og derefter lægges på plads igen.

I forbindelse med kørslerne, har arbejdsholdet har også været med til at købe salgsvare til cafevognen samt oprydning efter kørslerne.

Der er også blevet tid til at rydde op i en den ene side af stenremisen, som forberedelse til opstilling af vores "nye" store fræsemaskine. En gammel shaper og en slibesten er flyttet ud af remisen. Senere skal en fræsemaskine flyttes ud og en drejebænk skal have ny plads.

 


DSB K 564 kører ud af slagelse
mod Korsør bag
DSB MY 1135 og
DSB PR 908, 17/8-2006

 


Ilden tændes op efter K-maskinens
passage af Storebæltstunnelen,
17/8-2006

 

OHJ 38

Se billeder på www.ohj38.dk

På kedlen er det nye stykke hæftet op for opmåling. Samtidigt har Klaus Østen lavet sammensvejsning af gamle og nye pladestykker til de krævede bøjeprøver.

Kedelarbejdet skrider således godt fremad. Der er således nu fremstillet en ny rørhulsplade og en ny overhedersamlekasse og vi har fået rør til overhederelementerne i en super stålkvalitet.

Vi har lånt rivaler og snittappe til topstøtteboltene hos DSB Museumstog i Roskilde.

Der er skåret materialer til fremstilling af nitterne til røgkammerets rørhulsplade.

Knud og Flemming er i gang med at afrense driv og kobbelhjul for gammel maling.